Lite funderingar efter Almedalsveckan

Så här i slutet av sommaren tänkte jag reflektera lite över Almedalsveckan som gick av stapeln i början av juli. Jag var i Visby under hela Almedalsveckan och arbetade en stor del av tiden med att omvärldsbevaka åt VA. Veckan var intensiv och trevlig. Att berätta om alla spännande seminarium i det här inlägget är svårt.

Därför kommer jag att skriva om bara en bråkdel av dem jag besökte. Glädjande nog var det många seminarier som verkade för att bygga broar mellan forskning och samhälle. Exempelvis anordnade Vetenskapsrådet, tillsammans med Riksbankens Jubileumsfond, FAS och Formas, Samspråkseminarier. Dessa har som idé att forskare och makthavare ska kunna mötas för att diskutera aktuella frågeställningar. Många andra anordnade också seminarium där forskare, politiker, journalister och samhällsorganisationer möttes och många hade forskningsrön med i diskussionerna. Det var också glädjande att se att en stor mängd VA-medlemmar, t.ex. lärosäten, fackförbund, intresseorganisationer, företag och institut var aktiva i Almedalen. Dessutom fanns det många seminarier som berörde samverkansfrågorna, något som jag bevakade under hela veckan.

På ett arrangemang under söndagen hos Landshövdingen i samarbete med Polhem 350 pratade bland annat EU-parlamentariker Lena Ek om vikten av att fler svenskar arbetar i Bryssel när det gäller de beslut som tas om forskning och innovation där, speciellt framöver i arbetet med Horizon 2020. På måndagen besökte jag bland annat ett seminarium anordnat av studentsammanslutningar i Stockholm (SSCO), Göteborg (GUS) och Lund (LUS) där samverkansfrågorna diskuterades ur många aspekter. I panelen fanns bl.a. Lunds universitets rektor, SKL:s ordförande, Gröna studenters språkrör, Moderata studenters ordförande och Svenskt näringsliv. Mycket av diskussionen rörde vikten om samverkan mellan samhälle och akademin och hur den skulle kunna stärkas. Jag förde mina anteckningar till stor del via Twitter så här är några intressanta citat från diskussionen;

  • Anders Knape (SKL) – tror att samarbetet med högskolan fungerar bättre vid reg. Lärosäten
  • Samverkan uttjatat kanske eftersom vi pratar mer om det än faktiskt gör det – Mia Liliestrand från Svenskt n. #almedalen
  • Lina Glans – ordf. SSCO – ”Hur utjatat det än är med samverkan så måste vi bli bättre på att prata med varandra och samarbeta”
  • Per Eriksson (rektor Lund u.) vill kalla samverkan för samspel – studenter är det som skalar & ger störst effekter för regioner
  • Per Eriksson, Lunds univ., konstaterar att utbildning inte längre handlar om att låsa in studenter i lärosalar. Samspel är ett måste #utbpol
  • Högskolans @JorgenTholin ser behov av regionala kluster – SUHFs ordf Fredman ser behov av andra tillväxtperspektiv än BNP
  • Pam Fredman kritiserar offentlig och privat sektor för att inte ge studenter tillgång till praktikplatser och relevanta extrajobb #SSCO
  • Per Eriksson – hjälp försöksverksamhet och våga ta konflikter – gå emot buden ”så har vi alltid gjort” & ”så har vi aldrig gjort” #almedalen
  • Per Eriksson: Få incitament för myndighetschefer tyvärr #almedalen

SSCO, LUS och GUS seminarium.

Samma dag var jag också på Vinnovas seminarium om framtida samverkan kring strategiska innovationsområden. På seminariet lyfte statssekreterare Peter Honeth att han vill ha ett mycket brett underlag inför nästa forsknings- och innovationsproposition. Han pratade också om vikten att studenter tar med sig uppdaterad kunskap ut i samhället som en av de viktigaste samverkansaspekterna. IF metall lyfte att de saknade branschforskningsprogrammen som skapade samverkan högskola – industri och SULF lyfte fram behovet av forskningsaktiva lärare för samverkan. Rektor Karin Röding berättade också om att de har tagit fram indikatorer för samverkan vid Mälardalens högskola.

Vinnovaseminarium.

Jag besökte ett intressant seminarium från TCO och SFS om doktorander, SFS och SULFs seminarium om kvalitet i den högre utbildningen samt SUHFs och SFS seminarium om vägval när det gäller högskolans framtid. Alla var de seminarier med många intressanta inlägg.

SUHF och SFS seminarium.

På tisdagen var jag själv med i en panel på ett seminarium, som jag bloggat om i min förra bloggpost.   Jag hälsade under veckan på seminarium anordnade av organisationer som t.ex. högskolor, fackförbund, tidningsredaktioner och tankesmedjor. Jag träffade också många VA-medlemmar, tjänstemän, politiker, journalister, forskare och studenter under veckan och hade många intressanta samtal.   Senare under veckan tittade jag bland annat förbi ett seminarium anordnat av Stockholms akademiska forum om incitament för högre utbildning där de presenterade en rapport om avkastningen på att ha högre utbildning i Stockholmsregionen. Mycket sades om vad som är positiva regionala effekter av samverkan och satsningar på högskolan.  Almega som var representerade i panelen föreslog också en samverkansmiljard och sänkt företagaravgift för de som engagerar sig i framtiden.   När jag lämnade Gotland på lördagskvällen hade jag med mig många tankar, idéer och rapporter.

Ha nu några trevliga sista veckor på sommaren innan hösten börjar smyga sig på. /Herman

(Foton: Klas-Herman Lundgren)

Visby hamn.


Lägg till en kommentar