Nyhetsbrev nr 3 2011

Skapad:

2011-06-22

Senast uppdaterad:

2022-01-10

 

Fallande forskarförtroende – ny studie

Förtroendet för forskare har sjunkit från 62 till 52 procent sedan 2007. Nu har bara varannan svensk stort förtroende för hur forskare sköter sitt arbete. Det visar en ny undersökning från VA i samarbete med SOM-institutet. Även svensk forskning har tappat i förtroende. Läs mer.

Belöna forskare för dialog – ny rapport

Gör det lönsamt för forskare att föra dialog och samverka med samhället! Det föreslår VA i en ny rapport till Utbildningsdepartementet. Externa kontakter och samarbeten bör mätas och påverka fördelningen av forskningsmedel till universitet och högskolor. Men också andra åtgärder föreslås för att åstadkomma en kulturförändring. Förslagen baseras på en internationell kartläggning av indikatorer och andra initiativ som stimulerar samverkan. Läs mer.

Hjärnkoll på skolan? – seminariereferat

Struntar svensk skola i hur barns hjärnor fungerar? I vilken utsträckning används nya forskningsrön när läroplaner skrivs om och skolreformer planeras? Hur glappet mellan forskning och skola kan överbryggas var huvudfrågan för Science & Society-seminariet 2011 i Göteborg som VA var med och arrangerade. Läs mer.

Hänt sen sist och mer på gång

Över 2 000 elever är redan anmälda till ett massexperiment där forskare och skolbarn tillsammans tar temperaturen på Sveriges kylskåp. Experimentet är en del i vetenskapsfesten ForskarFredag och än finns plats för fler skolklasser.

Vid Högskoleverkets Informatörskonferens i Lund i maj anordnade VA tillsammans med Vetenskapsrådet en workshop om hur lärosäten kan stärka forskningens roll i samhället.

Hur kan svårnådda grupper blir mer delaktiga i kunskapssamhället? Det diskuterades vid sessionen Engage the disengaged som VA arrangerade under International Council for Adult Educations världskonferens A World Worth Living in i Malmö i förra veckan.

VA hälsar nya organisationsmedlemmen AFA Försäkring varmt välkommen.

Närmare 1 000 personer och organisationer interagerar med VA i sociala medier. Var med i dialogen om vetenskapen i samhället på VA-bloggen och i våra flöden på Facebook och Twitter! På vår webbplats kan du prenumerera på nyhetsartiklar, evenemang, pressmeddelanden mm.

En riktigt solig och skön sommar!
önskar Vännerna på VA


Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning – samhälle. Redaktör: Cissi Askwall, [email protected]. Brevet utkommer 5–6 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till [email protected]

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]