Regioners behov av kunskap och utbildning

För någon vecka sedan var jag på ett seminarium med titeln Så bygger vi kunskapsregionen – Fokus på skola anordnat av Mälardalsrådet. Rådet är en storregional mötesplats för medlemmar, kommuner och landsting i Mälardalsregionen, men också för samverkan mellan politik, näringsliv och akademi.

Rådet arbetar under rubriken Stjärnbildning med Mälardalen som kunskapsregion. De menar att framtidens behov av kvalificerad arbetskraft och innovativa företag kopplat till en hårdare konkurrens om studenter och forskare skapar behov av en kraftsamling för regionen. Därför vill de bidra till en systemsyn och en brett förankrad samsyn i kompetensförsörjningsfrågor. Dessutom vill de mobilisera regionen i ett gemensamt arbete för att utveckla den som kunskapsregion. En sak jag tog med mig från seminariet var vikten av satsningar på högre utbildning och forskning ur ett regionalt perspektiv, då till exempel för en region som Mälardalen.

Staffan Ingvarsson som är stabschef på stadsledningskontoret för Stockholm stad var en av de första talarna. Han berättade om att det finns en större andel i Stockholm med en treårig eftergymnasial utbildning än i resten av riket, men att efterfrågan ändå inte möts. Många fler högutbildade kommer att behövas de närmsta åren. Han beskrev därför vikten av att få fler Stockholmare med akademisk examen och att Mälardalen behöver det för att fungera som ett av naven i Svensk kunskapsindustri. Han berättade att Stockholms stad vill se mer pengar till högskoleplatser och forskning i den nationella budgeten. Han ville även se bättre pendlingsmöjligheter och fler platser på universitet och högskolor i regionen.

Tre viktiga punkter han lyfte upp för regionen var:

  • Infrastruktur och bostäder för en funktionell region
  • Fler ungdomar måste gå in i den högre utbildningen
  • Ökad samverkan och bättre samarbete mellan lärosäten och regionen

Under resten av seminariet diskuterades bland annat skolans utveckling och vikten av samverkan mellan skola och högskola. En viktig detalj som Stockholms akademiska forum lyfte upp är att 73 000 högskoleutbildade enligt beräkningarna kommer att saknas i Stockholm framöver.

Arrangemanget gav en god inblick i hur viktigt satsningar på utbildning och forskning faktiskt är för hela samhällsutvecklingen och inte minst för våra regioner.

Klas-Herman Lundgren


Lägg till en kommentar