En kemibok för beslutsfattare

För någon vecka sedan var jag på ett symposium anordnat av Rifo (Sällskapet riksdagsledamöter och forskare) och KVA (Kungl. Vetenskapsakademien). Temat för kvällen var kemins bidrag till mänsklighetens välmående och om hur kemi kan bidra till samhällsutvecklingen. Detta eftersom år 2011 har av Unesco utsetts till kemins år.

Det var en mycket välarrangerad och lärorik kväll. Ett särskilt intressant inslag var när professor Christina Moberg, KTH, presenterade en bok som hon varit huvudredaktör för. Det var nämligen boken ”Kemi – den gränslösa kunskapen” som är utformad som en ”kemibok för beslutsfattare”. Boken är framtagen på initiativ av KVA och IVA och lyfte många intressanta frågeställningar. Till exempel tar den itu med vanliga frågor som ”vad är ett gift”, ”finns det mat utan kemikalier” och ”vad är syntetiskt och inte”. Ett bra initiativ som till stor del gjorts på helger och sena kvällar av de forskare som deltagit, med modest finansiering.

Boken är ett bra exempel på hur forskning måste tillgängligöras för att politiker och andra beslutsfattare med hektiska scheman ska kunna använda sig av den. Annars kommer vårt samhälle att drabbas av dåligt underbyggda beslut. Vi måste därför främja kontakterna och idéutbytet mellan allmänhet och forskare.


Lägg till en kommentar