Forskning framgångsrikt framförd på några få minuter

Famelab är en internationell tävling som utmanar forskare i att kommunicera vetenskap till allmänheten. Studenter, doktorander och unga forskare ska på bara tre minuter lyckas förmedla sitt ämne på ett förståeligt, pedagogiskt, konkret och fascinerande sätt. I Danmark och Norge finns den snarlika tävlingen Forsker Grand Prix.

 

I Famelab tillåts inte forskarna använda bildpresentationer utan enbart sådana hjälpmedel som de enkelt kan bära med sig upp på scenen. Genom tävlingen får allmänheten nära kontakt med unga forskare som samtidigt får möjlighet att öva sig i konsten att formulera sig kort och lättförståeligt om komplexa ämnen.

 

Famelab grundades i Storbritannien 2005. Intentionen var att ge unga forskare ett publikt forum och skapa nätverk för unga talanger. Tävlingen har sedan spridits i världen i form av Famelab international i samarbete med British Council. 2010 etablerades tävlingen i Egypten, Hong Kong, Libyen, Marocko och Portugal. Totalt finns den nu i sexton länder. Vinnarna i de nationella tävlingarna har de senaste åren rest till Cheltenham Science Festival i Storbritannien där de tävlat i en stor internationell final.


Vinnaren av Famelab 2009.

Ett exempel på en tävling är den som planeras i slutet på februari i Karlsruhe i Tyskland. Där kommer framträdandena i den första ronden bedömas av forskare, kommunikationsexperter och representanter från staden. Juryn väljer sedan ut de tolv bästa deltagarna som får hålla ännu en presentation på samma tid, och då får även publiken vara med och rösta. Två vinnare går sedan vidare till en nationell final och får möjlighet att förbereda sig genom en intensiv presentations- och medieträning i Berlin.

Famelabs regler skiljer sig marginellt åt mellan länderna, till exempel när det gäller deltagarnas minimiålder och vilka vetenskapsområden som kan tas upp.

Researcher Grand Prix

En snarlik tävling är vetenskapskommunikationens egen Grand Prix, Researcher Grand Prix. Här tävlar doktorander som är nära disputationen i att kommunicera sin egen forskning. På några få minuter ska de klara av att förklara och engagerande berätta om flera års forskande. Konceptet kommer från Danmark, men tävlingen finns även i Norge under benämningen Forsker grand prix. I den norska varianten får forskarna flera månaders förhandsträning i bland annat scenframförande, retorik och presentationsteknik.

Till tävlingen förbereder deltagarna två presentationer av sina egna forskningsprojekt. I den första ronden röstar publiken med mentometrar efter en presentation på högst fyra minuter per deltagare. En jury, med representanter för lärosäten, scenkonst och media, ger också konstruktiva omdömen och poäng. De tre forskare som får högst sammanlagda poäng går vidare till finalen där de får använda hela sex minuter för en avgörande presentation.

Under hösten 2010 introducerades tävlingen i de norska städerna Bergen, Stavanger och Trondheim. Målet är att anordna tävlingen på alla större akademiska institutioner i landet.

Här går det att se en videopresentation av Forsker Grand Priz på Vimeo: Forsker Grand Prix på 4 minutter

Ingen av tävlingarna har något större pris, utöver äran och möjligheten att bli bättre på att förmedla kunskap.

Klas-Herman Lundgren


Lägg till en kommentar