VA sa’ru, sa’ru?

Vetenskap & Allmänhet fick sitt namn för att akronymen VA (uttalat som i ”Va? Vad sa du?”) illustrerar vikten av dialog – för nyckeln till dialog är att lyssna på varandra. Om man bara pratar själv och ingen hör på blir det ju inte mycket till dialog…

Nu har det, i ett massexperiment där skolelever landet runt medverkat, visat sig att i fyra av tio klasssrum har minst en elev svårt att uppfatta vad läraren säger. Inte lätt att ta till sig kunskap då…

Läs pressmeddelandet på VAs hemsida. Ladda ner rapporten och läs om bakgrunden till experimentet på ForskarFredags hemsida.

Uppdatering: Det smög sig i hastigheten in ett fel i siffran ovan. Nu korrigerat.


Lägg till en kommentar