ForskarFredags akustikförsök

Skapad:

2011-01-18

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Den fjärde fredagen i september har utlysts som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds varje år sedan 2005 hundratals evenemang som ska visa hur spännande och kul forskning är.

Akustikrapport

I Sverige anordnades aktiviteter på 22 orter 2010. Dessutom inbjöds skolklasser i år 7-9 och gymnasiet att medverka i ett massexperiment.

Akustik kan kortfattat sägas vara läran om ljud. Totalt undersökte mer än 1 000 elever i 59 skolklasser runt om i Sverige de akustiska förhållandena i sina klassrum. I Danmark genomförde 689 klasser på 240 skolor liknande experiment. Försöket syftade till att kartlägga samband mellan elevernas talförståelse och klassrummets akustik.

Resultaten av försöket bör ses som en indikation på intressanta samband, värda att följa upp i större studier.

Akustikförsöket är utvecklat av Dansk Naturvidenskabsformidling i samarbete med Syddansk Universitet. Kerstin Persson Waye, professor vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet, står för utformningen av det svenska försöket och har analyserat resultaten. Försöket, liksom de svenska ForskarFredag-evenemangen, samordnas av Vetenskap & Allmänhet.

ForskarFredag och akustikförsöket genomförs med stöd av EU-kommissionen, FAS – Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Läs rapporten här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]