VA-studie: Forskning ingen valfråga

För sex av tio väljare var frågor om forskning och innovation oviktiga när de röstade i riksdagsvalet 2010. I partiernas valmanifest lyftes sällan forskning och vetenskap fram. Det visar en ny VA-studie.

I den gemensamma Regeringsplattformen (32 sidor) som presenterades av de Rödgröna partierna nämns forskning totalt tre gånger och vetenskap en gång. De rödgröna ville att Sverige blir världsledande på grön omställning och miljöteknik genom investeringar i kollektivtrafik, järnvägar, bostäder och energieffektivisering, men dessa satsningar kopplades inte ihop med behov av kunskap och forskning.

I Alliansens gemensamma Jobbmanifest (48 sidor) nämns forskning/ forskare 22 gånger och vetenskap två gånger. Alliansen utlovade fortsatta satsningar på forskning och innovation och ökad självständighet för universitet och högskolor.

Bland de enskilda partierna var det främst Folkpartiet som utmärkte sig. I deras 32-sidiga valmanifest nämns forskning/forskare 20 gånger och vetenskap två gånger.

– Forskning verkar inte vara någon valvinnare. Därför lyfter politikerna förmodligen inte fram sådana frågor i valrörelsen, säger Karin Hermansson, utvecklingschef VA, som ansvarat för studien.

En annan tolkning är att det är svårt att konstruera och förmedla tydliga politiska förslag som rör forskning och vetenskap. Oavsett orsak konstaterar studien att vetenskapens roll i viktiga samhällsfrågor inte kom fram i samband med valet.

Enligt Peter Honeth, statssekreterare med ansvar för forskningsfrågor vid Utbildningsdepartementet, uppfattas forskning inte som en politisk fråga.

– Mycket på listorna över vad väljarna tyckte var viktigt inför valet förutsätter forskning. Forskningen är därför viktig för att nå politiska mål, även om väljarna kanske inte uppfattar den som viktig i sig, sade Peter Honeth i ett anförande på VA-dagen.

– Hur politiker förhåller sig till kunskap, forskning och vetenskap påverkar, inte bara genom att deras faktiska beslut påverkar vår vardag utan också genom hur de talar om dessa frågor, säger Karin Hermansson.

Ta del av studien Forskning i valet 2010 (pdf)

Cissi Askwall


Lägg till en kommentar