Fallande förtroende för forskare

Förtroendet för forskare har minskat med 12 procentenheter det senaste året. Samtidigt ökar andelen svenskar som tror att astrologi är en vetenskap. Det visar den nya barometern från Vetenskap & Allmänhet, VA.

63 procent har stort eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor, jämfört med 75 procent vid den förra mätningen. För forskare verksamma vid företag har bara 45 procent lika stort förtroende, en minskning med 3 procentenheter.

Samtidigt är tilltron till forskningens möjligheter stark och den ökar på några områden: Tre av fyra tror att forskningen kan bidra till att bromsa klimatförändringe
n. En lika stor andel menar att forskning kan öka den ekonomiska tillväxten.

– Högutbildade har högre förtroende för forskare och större tilltro till forskningens möjligheter, Våra tidigare studier visar också på tydliga klasskillnader, säger Karin Hermansson, utvecklingschef och ansvarig för VAs studier.

I årets VA-barometer anser 95 procent av svenskarna att medicin är vetenskapligt. Kemi bedöms som vetenskapligt av 77 procent, astronomi 67, juridik 40, filosofi 32 och religionsvetenskap 24 procent.

– Mönstret är detsamma över tid. Medicin ses som mest och humaniora som minst vetenskapligt, säger Karin Hermansson.

Astrologi anses vara en vetenskap av 21 procent, en uppgång med 5 procentenheter sedan i fjol. Ungdomar – särskilt unga kvinnor (33 procent) – bedömer astrologi som mer vetenskapligt än äldre.

– Resultaten indikerar att många behöver mer kunskap om hur vetenskapen fungerar. Forskare bör inte bara förmedla resultaten av sitt arbete utan också berätta om hur forskningen går till, säger Karin Hermansson.

VA har med hjälp av Novus Opinion frågat 1 000 svenskar hur de ser på vetenskap och forskare. Mätningen är den nionde årliga sedan 2002 och görs med stöd av Vetenskapsrådet.

Läs VA-barometern 2010/11 (pdf)

Frågebatteri (pdf)

Cissi Askwall


Lägg till en kommentar