Tusentals elever mäter akustiken i sitt klassrum

Pressmeddelande 100824

Hur bra är ljudmiljön i skolan? Det inbjuds eleverna att ta reda på i höst. Mätdata från hundratals
skolor kommer att analyseras. Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag som
äger rum på 22 orter i Sverige den 24 september.

– Det kan vara mycket tröttande att tvingas anstränga sig för att höra vad läraren säger eller att försöka
koncentrera sig när det är mycket oljud. Därför är en god ljudmiljö i klassrummet en viktig fråga att forska
kring, säger professor Kerstin Persson Waye vid samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.

Massexperimentet är utvecklat av Dansk Naturvidenskabsformidling i samarbete med Syddansk Universitet.
Den svenska delen av försöket har utformats av Kerstin Persson Waye. Hon kommer också att analysera de
mätdata som samlas in i Sverige.

Alla skolor är välkomna att medverka i försöket och deltagande är kostnadsfritt.

– Syftet är att förmedla hur fascinerande forskning är, att alla kan vara delaktiga och att forskning berör oss i
vardagen, säger Lotta Tomasson, projektledare vid Vetenskap & Allmänhet, som koordinerar ForskarFredag i
Sverige.

Mätningarna i skolorna pågår den 20 september – 10 oktober och sker både i Sverige och Danmark. Resultaten
kommer att publiceras i slutet av året.

Den 24 september är det dags för ForskarFredag, som firas för femte året i rad. På 22 orter runt om i Sverige är
barn och vuxna välkomna att prova på forskning, undersöka, experimentera och komma forskare nära – allt
gratis.

EU-kommissionen har utlyst den 24 september till Researchers’ Night 2010. I Sverige kallas evenemanget
ForskarFredag och äger rum i Borås, Falköping, Göteborg, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Lidköping, Lund,
Luleå, Nybro, Oskarshamn, Skellefteå, Skövde, Stenungsund, Stenstorp, Stockholm, Södertälje, Trollhättan,
Uppsala, Växjö, Öland och Örebro. Vetenskap & Allmänhet samordnar de svenska aktiviteterna.

ForskarFredag och akustikförsöket genomförs med stöd av EU-kommissionen, Stiftelsen för Strategisk
Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Mer information och pressbilder finns på www.forskarfredag.se.

Kontakta gärna:
Cissi Askwall, kommunikationsansvarig ForskarFredag, 070-626 44 74, cissi[@]v-a.se
Lotta Tomasson, projektledare ForskarFredag, 070-255 38 91, lotta[@]v-a.se

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Se även www.v-a.se


Kommentering är avstängd.