Tusentals elever mäter akustik i klassrum

Hur bra är ljudmiljön i skolan? Det inbjuds elever att ta reda på i höst. Mätdata från hundratals skolor kommer att analyseras.

Kerstin Persson Waye– Det kan vara mycket tröttande att tvingas anstränga sig för att höra vad läraren säger eller att försöka koncentrera sig när det är mycket oljud. Därför är en god ljudmiljö i klassrummet en viktig fråga att forska kring, säger professor Kerstin Persson Waye vid samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.

Massexperimentet är utvecklat av Dansk Naturvidenskabsformidling i samarbete med Syddansk Universitet. Den svenska delen av försöket har utformats av Kerstin Persson Waye och hon kommer också att analysera de mätdata som samlas in i Sverige.

Alla skolor är välkomna att medverka i försöket och deltagande är kostnadsfritt.

– Syftet är att förmedla hur fascinerande forskning är, att alla kan vara delaktiga och att forskning berör oss i vardagen, säger Lotta Tomasson, projektledare vid Vetenskap & Allmänhet, som koordinerar massexperimentet.

Mätningarna i skolorna pågår den 20 september – 10 oktober och sker både i Sverige och Danmark. Resultaten kommer att publiceras i slutet av året.

Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag som äger rum på 22 orter runt om i Sverige den 24 september. Läs mer om försöket här.

ForskarFredag och akustikförsöket genomförs med stöd av EU-kommissionen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA.


Lägg till en kommentar