Tusentals elever mäter akustik i klassrum

Skapad:

2010-08-24

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Hur bra är ljudmiljön i skolan? Det inbjuds elever att ta reda på i höst. Mätdata från hundratals skolor kommer att analyseras.

Kerstin Persson Waye

– Det kan vara mycket tröttande att tvingas anstränga sig för att höra vad läraren säger eller att försöka koncentrera sig när det är mycket oljud. Därför är en god ljudmiljö i klassrummet en viktig fråga att forska kring, säger professor Kerstin Persson Waye vid samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet.

Massexperimentet är utvecklat av Dansk Naturvidenskabsformidling i samarbete med Syddansk Universitet. Den svenska delen av försöket har utformats av Kerstin Persson Waye och hon kommer också att analysera de mätdata som samlas in i Sverige.

Alla skolor är välkomna att medverka i försöket och deltagande är kostnadsfritt.

– Syftet är att förmedla hur fascinerande forskning är, att alla kan vara delaktiga och att forskning berör oss i vardagen, säger Lotta Tomasson, projektledare vid Vetenskap & Allmänhet, som koordinerar massexperimentet.

Mätningarna i skolorna pågår den 20 september – 10 oktober och sker både i Sverige och Danmark. Resultaten kommer att publiceras i slutet av året.

Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag som äger rum på 22 orter runt om i Sverige den 24 september. Läs mer om försöket här.

ForskarFredag och akustikförsöket genomförs med stöd av EU-kommissionen, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *