Kunskap, klass och lycka

Skapad:

2010-07-05

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Är Kunskapssamhället ett nytt klassamhälle? frågar vi i vår senaste rapport. Svaret tycks vara ja, och detta ska vi diskutera i Visby nu på onsdag.

Nästa fråga är förstås om klasskillnaderna ökar eller minskar, dvs. har vi ett växande problem eller är det på väg att försvinna? I vår studie har vi sett vissa tecken på att klasskillnaderna i förtroende för forskare ökat sedan 2002 då VAs undersökningar startade, men detta bör undersökas närmare.

På kort tid har dock två andra rapporter offentliggjorts som pekar på ökade ”kunskapsklasskillnader”:

Förra veckan kom en rapport från Skolverket (som använt statistik från International Civic and Citizenship Study, ICCS 2009) som visade på stora skillnader i ungas syn på och kunskaper om demokrati och samhällsfrågor beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Inte i något annat undersökt land var skillnaderna m.a.p. föräldrars utbildningsnivå lika stora som i Sverige. Skolverket menar att ”skolsegregation” förstärker skillnaderna. Samtidigt har Sverige enligt rapporten en ”beskedlig” skolsegregation jämfört med andra länder.

Vid ett seminarium i Visby i dag presenterar så Lärarnas Riksförbund en rapport baserad på SCB-statistik, som visar på ökande skillnader mellan hög- och låginkomsttagares barns betyg i grundskolan. LR menar (se till exempel artiklar på SVT eller DN) att det är friheten att välja skola som gör att betygsklyftorna ökar. I september 2009 publicerade Skolverket en rapport med liknande resultat och slutsatser.

(Andra menar som bekant att det faktum att barn inte längre är hänvisade till den skola som ligger närmast hemmet gör att skolsegregationen tvärtom minskar.)

I vår studie finner vi tydliga samband mellan synen på vetenskap/forskare och ”lycka”. Lycka i bemärkelsen tillit till andra människor, nöjdhet med demokrati & samhälle och självförtroende.

Skulle ett system där man mäter människors lyckonivå i stället för BNP – tankar som i dag framförs av lyckoforskaren Filip Fors på SvD Brännpunkt – kunna minska klasskillnaderna i Kunskapssamhället?

Uppdatering: Nu ligger den nya rapporten på LRs hemsida.

/Karin Hermansson

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *