Vetenskap & Värderingar: Källförteckning

Rapportbilaga 2 till Vetenskap & Värderingar

VA har publicerat två resultatrapporter inom studien Vetenskap & Värderingar:

VA-rapport 2009:3 Vetenskap att tro på? November 2009
VA-rapport 2010:2 Kunskap i en klass för sig? Juni 2010

Rapportbilagan innehåller källförteckningen till de två rapporterna.

Ladda ner pdf med källförteckning för 2009:3 här.
Ladda ner pdf med källförteckning för 2010:2 här.

Vetenskap & Värderingar: Frågorna – Rapportbilaga 1


Kommentering är avstängd.