Vetenskap & Värderingar: Frågorna

Skapad:

2010-06-26

Senast uppdaterad:

2022-10-19

Rapportbilaga 1

VA har publicerat två resultatrapporter inom studien Vetenskap & Värderingar:

  1. VA-rapport 2009:3 Vetenskap att tro på? November 2009
  2. VA-rapport 2010:2 Kunskap i en klass för sig? Juni 2010

Studien bygger på två olika attitydundersökningar. Den ena gjordes genom telefonintervjuer och innehöll både frågor med fasta svarsalternativ och med öppna svar. Den andra gjordes genom pappersenkäter med fasta svarsalternativ. I rapportbilagan listas de frågor som använts för analyserna i de två rapporterna.

  • Ladda ner pdf med frågorna för 2009:3 här.
  • Ladda ner pdf med frågorna för 2010:2 här.

Vetenskap & Värderingar: Källförteckning – Rapport bilaga 2

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]