Satsa på de unga!

Skapad:

2010-05-24

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vuxenvärlden borde lyssna mer på ungdomar för att bättre förstå vad som engagerar och intresserar unga. Det menar Camilla Modéer, VAs generalsekreterare och en av ledamöterna i Teknikdelegationen.

Image

Den statliga utredningen Teknikdelegationen har haft i uppgift att ge förslag till hur intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och informations- och kommunikationsteknik kan öka.

I slutbetänkandet Vändpunkt Sverige föreslår delegationen att Sverige ska utveckla en långsiktig strategi driven av en kommission på hög nivå. En kraftsamling föreslås samordnas av en nyinrättad Plattform teknik och naturvetenskap. Plattformens uppgifter blir att stödja strategin, tilldela medel, bilda opinion,sprida kunskap och utvärdera.

– Arbetet måste genomföras med internationella framgångsexempel som förebild och med ett internationellt konkurrenskraftigt, välmående och kunskapsstarkt Sverige för ögonen, säger Leif Johansson, VD AB Volvo och Teknikdelegationens ordförande.

Delegationen har bestått av 15 framträdande personer inom olika samhällssektorer. Ta del av deras tankar om delegationens arbete och viktigaste rekommendationer till regeringen här.

– Attitydförändringar kräver långsiktigt arbete. Jag hoppas att alla i de ungas omvärld ska ta till sig budskapet och agera uthålligt, säger Camilla Modéer.

Cissi Askwall

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *