Nyhetsbrev nr 2 2010

Skapad:

2010-05-24

Senast uppdaterad:

2023-01-13

Kunskap i en klass för sig? Almedalsseminarium

Sätter svenskarnas sociala bakgrund och skilda utbildningsnivåer käppar i hjulet för kunskapssamhället? Samtala om VAs nya rapport om sambanden mellan människors syn på kunskap, klasstillhörighet och partipolitiska sympatier den 7 juli under Almedalsveckan i Visby. Medverkande: Rossana Dinamarca, Anders Flodström, Sören Holmberg, Peter Honeth och Henrietta Huzell. Inbjudan till seminarium och mingel.

Vetenskap & Värderingar – tredelad studie

VA undersöker samband mellan människors kunskapssyn och grundläggande värderingar i studien Vetenskap & Värderingar. Den första delen om kunskapssyn och religiositet publicerades i november 2009. I juni 2010 presenteras del två om kunskapssyn, klasstillhörighet och partipreferenser, som också diskuteras i Almedalen. Efter sommaren kommer den avslutande delen där nio framträdande profiler inom olika samhällssektorer reflekterar kring resultaten.

Innovation beyond the lab – ESOF-session

Vid ESOF 2010 i Turin, Italien, anordnar VA den 5 juli en rundabordssession om hur kunskapsutbytet mellan företag – särskilt i tjänstebranscher – och akademi kan stimuleras. Diskussionen tar avstamp i VAs näringslivsstudie. Medverkar gör bl.a. Jan-Anders Månson Schweiz, Richard Hudson Storbritannien, Francesco Lovo Italien och Mary Walshok USA. Mer information.

ForskarFredag på 22 orter

Den 24 september är det åter dags att prova på forskning, experimentera, undersöka, upptäcka, konstruera och möta forskare! Vetenskapsfesten ForskarFredag är en del av EU-initierade Researchers’ Night. Evenemanget anordnas i år på rekordmånga orter i Sverige och koordineras av VA.

Mer på gång och sen sist

Boka in tisdagen den 16 november från lunchtid för VA-dagen i Stockholm.

VA har undersökt svenskarnas attityder till kunskap, forskning och forskare i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Resultaten presenteras i början av juni.

Sveriges strategi för att möta svininfluensan var lyckad. Det menade samtliga medverkande i Science & Society-seminariet vid Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Läs referat eller se seminariet.

En nationell kraftsamling och långsiktig strategi för att öka intresset för naturvetenskap, teknik, matte och IKT föreslås i Vändpunkt Sverige, Teknikdelegationens slutbetänkande. VAs generalsekreterare Camilla Modéer är en av delegationens ledamöter.

Förbjud rökning! Bygg omklädningsrum i alla stall! Många förslag för att förbättra samhället för astmatiker kom fram vid en samtalskväll om astma som VA arrangerade. Mötet var en del i EU-projektet ComScience som provar olika sätt att förmedla och diskutera folkhälsorelaterad forskning.

Följ oss gärna även via VA-bloggen, Twitter och Facebook.


Nyhetsbrevet ger kortfattad information om Vetenskap & Allmänhets aktiviteter och studier som rör gränssnittet forskning – samhälle. Redaktör: Cissi Askwall, [email protected]. Brevet utkommer 5–6 gånger per år. För att börja eller sluta prenumerera, sänd ett meddelande till [email protected]

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *