Pilotarrangemanget om astma: Stryp inte katten!

Skapad:

2010-04-26

Senast uppdaterad:

2023-02-23

Astma förebyggs vare sig genom att ha många katter eller genom att strypa dem! Det var en av slutsatserna efter en samtalskväll om astma på Karolinska Institutet i Solna.

Image

Inledningsvis visades en film om aktuell astmaforskning. Den beskrev bland annat hur barn som bor på landet och exponeras för ladugårdsdamm har mindre benägenhet att utveckla astma.

− Men det är viktigt att påpeka att vuxna som bor och arbetar i sådana miljöer samtidigt löper mycket större risk att utveckla svåra lungsjukdomar, sade Anne Renström, läkarstudent som forskar på pälsdjursallergener och allergiprevention på skolor och arbetsplatser.

Maria Ingemansson, överläkare och barnallergolog, menade att astmaforskningen har pendlat från att forskarna trott sig begripa allting, till att inte förstå något alls. I dag befinner sig forskningen någonstans mittemellan och astmans gåta är långt ifrån löst.

Tillsammans med Kerstin Sundell, sjuksköterska och doktorand som undersöker hur unga astmatiker tar till sig information om sin sjukdom, kommenterade de filmen. De tre forskarna berättade också om sin egen forskning och svarade på frågor. Det handlade bland annat om svårigheterna att diagnostisera astma, kopplingen till andra lungsjukdomar, sambanden med födoämnesallergier och huruvida livsmedelshantering och städvanor har påverkat astmautvecklingen i Sverige.

Deltagarna satt kring mindre bord och samtalade om hur samhället kan anpassas bättre för dem som har astma och hur astma och allergier kan förebyggas. Diskussionerna varvades med praktiska tester: PEF-mätning och spirometri för att kontrollera luftrören och andningskapaciteten, snabballergitest och pricktest för björk och timotej.

Moderatorerna Cissi Askwall, kommunikationschef Vetenskap & Allmänhet och Anders Sahlman, projektledare Vetenskap & Allmänhet, frågade varje bord vad de kommit fram till. Några förslag var att totalförbjuda rökning, förbjuda parfymer i köpcentrum, skicka barn på obligatorisk kollovistelse med husdjur, genomföra informationskampanjer i förskolor, utrusta alla stall med duschar och omklädningsrum och skapa fler mötes- och diskussionsforum.

Hanna Vihavainen, forskningsfondssekreterare Astma- och allergiförbundet, sade avslutningsvis att förslagen är värdefulla i förbundets arbete för bättre livsvillkor för astmatiker och allergiker.

Samtalskvällen ägde rum den 13 april 2010 och var en del av EU-projektet ComScience som provar olika sätt att förmedla forskning om folkhälsorelaterade frågor till allmänheten. Arrangörer var Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Karolinska Institutet och Astma- och allergiförbundet.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *