Ut med kunskapen från universiteten!

I en debattartikel i UNT i dag uppmanas universitetsledningarna att på allvar integrera samverkan med det omgivande samhället i forskarnas arbete. De som står för denna uppmaning är de högsta cheferna vid KVA, IVA, KSLA och VA: Gunnar Öquist, Björn O Nilsson, Åke Barklund och Camilla Modéer.

Kunskap från Sveriges universitet och högskolor tas inte tillräckligt tillvara, vare sig i debatten eller inför politiska beslut, skriver de och exemplifierar med bland annat licensjakten på varg, vaccinationen mot den nya influensa och frågan om GMO. Anledningen är att universitetens samverkan med det omgivande samhället fortfarande har låg prioritet och status.

Låt retoriken om samverkan i de akademiska högtidstalen omsättas i praktisk handling! Vi står beredda att bistå med vår kunskap och erfarenhet på området, slutar de fyra skribenterna som alla stått bakom och tagit aktiv del i ODE-projektet (som jag också skrev om i förrgår).

Läs och kommentera gärna!


Lägg till en kommentar

0 kommentarer

 1. Jeanette Fors |

  Tänk om det här verkligen kunde realiseras! Du berättade tidigare om ett eventuellt krav från Vetenskapsrådet på tillgängligare forskning. Vet du något mer om det? Vore spännande att veta mer om den utvecklingen.

  Svara
 2. Karin |

  Hej Jeanette!
  Jag vet inte så mycket mer, men man kan läsa om det på VRs hemsida. Där står att alla som får anslag från dem förbinder sig att publ enl open access.
  Se http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/allmannavillkorforansokan/openaccess.106.29b9c5ae1268d01cd5c80001275.html

  Dock är ju open access bara ett sätt att öppna upp tillgång till vetenskapliga artiklar. För att nå bredare grupper krävs – tror iaf jag – mycket mer. De allra flesta orkar inte följa och läsa den vetenskapliga litteraturen. Den är ju till för forskarna själva i första hand.

  Svara
 3. VA-bloggen · Debattvågor från debattartikel om dialog |

  […] och Engagemang), eller ”samverkan” på högskolelagsspråk. Jag skrev om artikeln här på bloggen samma […]

  Svara