Hur bygga broar till näringslivet?

Det stora vetenskapsmötet AAAS Annual Meeting i SanDiego härom veckan samlade en stor mängd forskare från olika länder. Borde inte näringslivet vara intresserat av att vara där och spana efter nya innovativa idéer? Det undrar David Ewing Duncan i en artikel på Fortune Magazine. Temat för konferensen var ”Bridging Science and Society” – en högst relevant idé i tider när många stora världsproblem behöver lösningar, skriver Ewing Duncan. Men:

By and large, however, this was a meeting of scientists talking among themselves. Other elements of society were barely there — including business.

They should be.

Det är förstås viktigt för forskare att få tala med varandra, med vetenskapsjournalister och med forskare inom andra discipliner, menar han, men fortsätter:

But just hearing one expert after another present findings on various issues is a holdover from the days not long ago when the AAAS meeting had a distinct Ivory Tower feeling of pure science purposely standing apart from society, particularly from commerce.

Artikeln avslutas:

With all of the problems besetting the world, neither scientists nor society, including industry, can afford to not talk to each other.

Jag kan inte annat än hålla med – näringsliv och akademi skulle verkligen behöva mer kontakt. Men tyvärr lyser ofta näringslivet med sin frånvaro i akademiska sammanhang. Det var likadant på ESOF – EuroScience Open Forum – i Barcelona för två år sedan, Lissabonstrategin och andra fina visioner till trots.

Vad beror det på?

I vår studie av näringslivets relationer till forskningen landade vi (inte helt oväntat) i att hindren är flera: kommunikationssvårigheter till följd av att man talar olika ”språk”, kulturskillnader och tradition. Våra slutsatser var att det bland annat behövs fler och bättre mötesplatser, ett system som belönar forskares samverkan med omvärlden samt en ökad medvetenhet om och kontakter med den växande tjänstesektorn.

Våra resultat och slutsatser är utgångspunkten för ett seminarium Innovation beyond the lab: sciences and the service sector som VA anordnar på sommarens ESOF-konferens, i Torino måndagen den 5 juli kl 9.00 (för lista över medverkande, se sessionsschemat här).

Seminariet ligger inom ett särskilt program som heter ”Science-to-Business”, ett nytt grepp för årets  upplaga av ESOF tänkt att vara just en mötesplats för forskning och näringsliv. Bland annat erbjuds ett ”research and business speed-dating”-evenemang.

Har du vägarna förbi, är du varmt välkommen att delta och se med egna ögon hur brobyggandet fungerar!


Lägg till en kommentar