Svenska klassrum har bäst luft

Skapad:

2009-11-30

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Svenska skolor har lägst halter av koldioxid i inomhusluften. Det visar ForskarFredags massexperiment där tusentals elever i Skandinavien mätt luftkvaliteten i sina klassrum.

Image

I Sverige hade 84 procent av klassrummen koldioxidhalter under gränsvärdet för arbetsplatser. Motsvarande resultat för Norge var 79 procent och i Danmark 44 procent.

Koldioxidhalten ger ett mått på hur bra lokalen ventileras. För höga koldioxidhalter kan försämra elevernas koncentration och inlärningsförmåga. Gränsvärdet för arbetsplatser är 1 000 ppm. Med ppm, ”parts per million”, menas hur många molekyler koldioxid som finns bland en miljon molekyler i luften.

Mätningarna genomfördes i Sverige, Norge och Danmark den 14 september – 7 oktober 2009. I Sverige deltog 238, i Norge 448 och i Danmark 743 skolklasser. Tack vare att eleverna själva gjort mätningarna har forskarna fått många mätdata under en kort tidsperiod, något som annars inte hade varit möjligt.

− De skolor som har dålig luft ska se till att klassrummen utryms på rasterna, att de städas ordentligt och att ventilationen är bra, säger, Geo Clausen, Anna Maria Larsen och Henriette Ryssing Menå, forskare vid Danmarks Tekniska Universitet, som analyserat resultaten.

Finns ingen mekanisk ventilation är det också viktigt att vädra klassrummet regelbundet. Finns en ventilationsanläggning ska den kontrolleras så att den fungerar som avsett.

Experimentet samordnades av VA i Sverige, Dansk Naturvidenskabsfestival och Forskningsdagene i Norge, med stöd av NordForsk.

Luftkvaliteten i varje skola som deltog i experimentet kan avläsas på miljolare.no

En sammanställning av resultaten finns i rapporten Kolla klimatet i klassrummet 2009.

Anders Sahlman

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *