Forskare – vad tror de på?

Skapad:

2009-10-19

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Härom dagen snubblade jag över en artikel från 2005 som beskriver en undersökning av amerikanska forskare och deras gudstro. Det visade sig att fler av de samhällsvetenskapliga än de naturvetenskapliga forskarna tror på Gud, och att samhällsvetarna också besöker gudstjänster eller motsvarande oftare. 38 procent av naturvetarna och 31 procent av samhällsvetarna uppgav sig inte tro på Gud.

Detta resultat var tvärt emot vad författarna hade förväntat sig. Nu skulle de följa upp studien för att begripa de bakomliggande orsakerna. En av dem, Elaine Howard Ecklund, sociolog vid Rice University, säger i artikeln att vissa icke-troende naturvetenskapliga forskare ändå ser sig själva som mycket ”andliga” (spiritual) människor:

They have a way outside of themselves that they use to understand the meaning of life.

Intressant. Hur menar hon då?

Jag sökte vidare och fann en senare artikel där samma forskargrupp funnit att religiositeten, mätt i gudstjänstbesöksfrekvens, bland amerikanska forskare gått ner mellan 1969 och 2005. En sekulariseringsprocess bland den akademiska eliten, alltså. Å andra sidan hade andelarna ”sporadiska gudstjänstbesökare” ökat kraftigt, vilket författarna menar skulle kunna tyda på en öppenhet för religionen.

(Referens: Ecklund, Elaine Howard, Jerry Z. Park, and Phil Todd Veliz, “Secularization and Religious Change among Elite Scientists: A Cross-Cohort Comparison,” Social Forces 86(4), p.1805-1840, 2008)

I en annan studie av Ecklund m.fl. visar det sig att de flesta amerikanska forskare inte tycker att vetenskap och religion står i konflikt med varandra. De forskare som själva inte brukar delta i gudstjänst/motsvarande menar dock i högre utsträckning än andra forskare att det finns en sådan konflikt. Dvs. de mer religiösa upplever mindre av konflikt mellan religionen och vetenskapen än de mindre religiösa.

(Referens: Elaine Howard Ecklund and Jerry Z. Perk, ”Conflict Between Religion and Science Among Academic Scientists?”, J. for the Scientific Study of Religion 48(2), p.276-292, 2009)

I en helt annan enkät, utförd av forskare på University of Colorado 2005, framkom det att 59 procent av amerikanska läkare tror på ett liv efter detta (artikel om den studien här)!

Sverige och USA är ju väldigt olika när det kommer till religionsfrågor, men jag kan inte låta bli att fundera över hur motsvarande undersökningar hade fallit ut här hemma.

Vad tror ni? Är det någon som känner till någon liknande svensk studie?

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Forskare – vad tror de på?

Skulle det vara förvånande att naturvetare är mindre religiösa än samhällsvetare? Och att forskare blir allt mindre religiösa låter ganska sunt.

Hej! Jag tror att skälet att de var förvånade var att tidigare forskning visat på motsatsen. Själv hade jag nog förväntat mig att naturvetare var mindre religiösa/troende än andra.

Skulle det vara förvånande att naturvetare är mindre religiösa än samhällsvetare? Och att forskare blir allt mindre religiösa låter ganska sunt.

Hej! Jag tror att skälet att de var förvånade var att tidigare forskning visat på motsatsen. Själv hade jag nog förväntat mig att naturvetare var mindre religiösa/troende än andra.

Det finns fler undersökningar att läsa om här: http://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_religion#The_attitudes_of_scientists_towards_religion

En är speciellt intressant: ”Among leading scientists — defined as members of the National Academy of Sciences — 72.2% expressed disbelief and another 20% were agnostic concerning the existence of a personal god who answers prayer.” Jag har för mig att en annan undersökning av nobelpristagare visar något liknande. Det verkar alltså som icke-tron ökar ju högre upp i vetenskapshierarkin man kommer. Jag har också för mig att icke-tron var högre bland biologer och fysiker än bland matematiker och kemister.

En fråga man kan ställa sig är vad man menar med konflikt mellan vetenskap och religion/tro i sammanhanget. Rent trivialt går det att hålla två motsägande idéer i huvudet samtidigt, det gör ju alla människor, dock i olika situationer (man har ingen total koll över alla idéer man tror på och om de går ihop). Att man tror på två saker samtidigt betyder dock inte att de går ihop logiskt, vetenskapligt eller filosofiskt.

Hej! Tack för tipsen!

Det är en intressant fråga du ställer om vad ”konflikt” i detta sammanhang egentligen betyder. Vi kommer att diskutera detta (bland annat) på VA-dagen nästa vecka, den 12 november. Det finns fortfarande chans att anmäla sig, så du är välkommen att vara med!
Anmälan görs här: http://www.v-a.se/eventlist-95/

Det finns fler undersökningar att läsa om här: http://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_religion#The_attitudes_of_scientists_towards_religion

En är speciellt intressant: ”Among leading scientists — defined as members of the National Academy of Sciences — 72.2% expressed disbelief and another 20% were agnostic concerning the existence of a personal god who answers prayer.” Jag har för mig att en annan undersökning av nobelpristagare visar något liknande. Det verkar alltså som icke-tron ökar ju högre upp i vetenskapshierarkin man kommer. Jag har också för mig att icke-tron var högre bland biologer och fysiker än bland matematiker och kemister.

En fråga man kan ställa sig är vad man menar med konflikt mellan vetenskap och religion/tro i sammanhanget. Rent trivialt går det att hålla två motsägande idéer i huvudet samtidigt, det gör ju alla människor, dock i olika situationer (man har ingen total koll över alla idéer man tror på och om de går ihop). Att man tror på två saker samtidigt betyder dock inte att de går ihop logiskt, vetenskapligt eller filosofiskt.

Hej! Tack för tipsen!

Det är en intressant fråga du ställer om vad ”konflikt” i detta sammanhang egentligen betyder. Vi kommer att diskutera detta (bland annat) på VA-dagen nästa vecka, den 12 november. Det finns fortfarande chans att anmäla sig, så du är välkommen att vara med!
Anmälan görs här: http://www.v-a.se/eventlist-95/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *