Kunskapstriangeln del 4

Hur kan universitetens samverkansarbete mätas och värderas? Det var ämnet för en av sessionerna jag deltog i under konferensen Kunskapstriangeln förra veckan (se mina tidigare inlägg). Alice Frost från brittiska HEFCE, Higher Education Funding Council for England, gav en översikt över det system för ”third stream funding” som utvecklas i Storbritannien.

Third stream är inte samma sak som ”tredje uppgiften”. Tvärtom underströk Alice att de alltmer ser samverkan, ”Engagement”, som ”embedded” i utbildning och forskning. Men HEFCE anslår medel för samverkan, och det är dessa medel som kallas Third stream funding.

För att kunna anslå medel behövs sätt att utvärdera och mäta effekter och resultat. Det försöker HEFCE göra genom bland annat enkäter (den senaste rapporten finns här), och de arbetar med att förbättra och utveckla metoder för utvärderingen.

Nästa steg i debatten trodde hon blir frågan om ”third stream” ska fortsätta att vara en separat finansieringsström eller om det är bättre att lämna åt universiteten att avsätta resurser inom ramen för sina andra uppgifter – utbildning och forskning.

I den forskningsproposition som Riksdagen antog i januari finns följande passus (sid 60):

… Regeringen avser därför att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en modell där utvärderingar av forskning utgör en grund för resurstilldelning. Ambitionen är också att utreda hur en bedömning av kvalitet i lärosätenas samverkan med omvärlden ska kunna vara en del av resurssystemet. Utredningen ska bedrivas så att resultaten kan redovisas till regeringen under 2009.

Ingen har kunnat tala om när utredningen ska tillsättas, och den är uppenbarligen skjuten på framtiden jämfört med planen i proppen. Men jag hoppas att utredaren åker på studiebesök hos HEFCE, för de har gjort en hel del av jobbet redan!

För övrigt finns Tobias Krantz inledningstal (pdf) (där han bland annat liknade universiteten vid kyrkogårdar, se tidigare inlägg) nu att ladda ner på konferensens hemsida, för den som är intresserad.


Lägg till en kommentar