Kunskapstriangeln

I dag inleddes konferensen The Knowledge Triangle Shaping the Future Europe i Göteborg.

Kunskapstriangeln, vad är då det? Jo, det är – som man kan ana – en bild av en triangel där de tre sammanlänkade hörnen är Utbildning, Forskning och Innovation.

På konferensens hemsida står att läsa att insatser för att stärka länkarna  har stor betydelse för den moderniseringsprocess som Europas universitet genomgår.

Sverige vill som EUs ordförandeland bidra till processen ”genom att lyfta frågan om hur bättre samordning kan uppnås mellan kunskapstriangelns delar, med särskilt fokus på utbildningens roll”.

Vad har då hänt här under inledningen av konferensen?

Efter njutbar musik av den göteborgsbaserade kvintetten Jaervvälkomnade universitetskansler Anders Flodström deltagarna som han betecknade som ett ”Dream Team” för en lyckosam konferens.

Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister, talade om att det visserligen är viktigt att stärka kontakterna mellan ”hörnen” i triangeln, men också att varje hörn för sig behöver stärkas. För forskningens del handlar det bl.a. om ökade resurser och kvalitetsutvärderingar. Han menade också att det måste bli möjligt att gå fram och tillbaka mellan forskning och näringsliv, så att man som individ inte måste stanna i den ena världen. För utbildningen pekade han på vikten av öppna och fria universitet. Han citerade följande som han ”hört sägas” om universitetens förändringsbenägenhet:

”To reform a university is like rebuilding a graveyard. You’ll get no help from inside”

Jag tror att han menade att det inte är riktigt så illa…

Pam Fredman, ordförande i Sveriges Universitet och Högskoleförbund, SUHF, tyckte att begreppet kunskapstriangeln är bättre än den uppdelning i tre uppgifter som vi har i den svenska högskolelagen. Hon talade också om vikten av nära kontakt mellan utbildning och forskning, till nytta för båda parter: forskarna behöver input från ungdomarna om hur de tänker!

Jan Figel, EU-kommissionär för Education, Training, Culture and Youth, höjde som siste talare blicken lite mer och talade om kunskapstriangeln som en viktig utmaning för hela Europa. Men, menade han, egentligen är det inte triangeln i sig som är den verkliga utmaningen, för hur ska vi t.ex. hantera klimatförändringen om hörnet ”Innovation” är svagt?

På en fråga från moderatorn Annika Ström Melin om varför vi ska tro på att det ska bli mer action nu, efter flera år av prat om att stärka Europas innovationskraft, svarade Figel kort och gott ”because it’s the answer to Crisis”.

För min egen del funderade jag, särskilt efter att ha hört Pam Fredmans tal, över var allmänheten kommer in i triangeln. Pam påpekade i den korta frågestunden att debatten hittills enbart rört sig på hög nivå och att ”there is no triangle without the people”. Men riskerar man inte att glömma dem som inte finns med i bilden? Kan man få föreslå ett hörn till, för allmänheten, så att det blir en tetraeder? Ni vet, som gräddförpackningarna (”tetrorna”) såg ut i forntiden?

Konferensen pågår till på onsdag, och programmet finns på konferensens hemsida. Jag återkommer med ytterligare rapport!


Lägg till en kommentar