Kolla klimatet i klassrummet!

Pressmeddelande 090824

Hur bra är inomhusluften i skolan? Nu inbjuds elever i hela Skandinavien att ta reda på det. Mätdatafrån hundratals skolor i Sverige, Norge och Danmark kommer att analyseras. Massexperimentet är endel av vetenskapsfesten ForskarFredag som äger rum på 17 orter den 25 september.

Innehåller inomhusluften för höga halter koldioxid? Känner eleverna av om luften i klassrummet är dålig? Och blir den kanske bättre om man vädrar?

Det är några av frågorna som skolbarnen ska söka svar på. Alla svenska skolor inbjuds att delta i experimentet och kan beställa varsin mätutrustning kostnadsfritt.

Vid en liknande undersökning i Norge 2003 hade 42 procent av klassrummen för höga koldioxidhalter, något som kan försämra elevernas koncentration och inlärningsförmåga. Resultaten fick mycket uppmärksamhet i Norge och ledde till bättre ventilation på flera skolor.

– Barnens mätningar får stort värde. Det blir spännande att se resultaten runt om i Sverige, med tanke på de skiftande förutsättningarna när det gäller budget, miljö, klimat och ventilation, säger Dan Norbäck, docent Uppsala universitet, som undersökt luftkvaliteten i Uppsalas skolor sedan 1980-talet.

Mätningarna pågår den 14 september – 1 oktober. De samordnas av ForskarFredag i Sverige, Dansk Naturvidenskabsfestival och Forskningsdagene i Norge, med stöd av NordForsk. Resultaten analyseras av forskare vid Norsk institutt for luftforskning och Danmarks Tekniske Universitet och publiceras i slutet av 2009.

– Syftet med experimentet är att förmedla hur fascinerande forskning är och hur den berör oss alla i vardagen, säger Anders Sahlman, projektledare Vetenskap & Allmänhet, som koordinerar ForskarFredag i Sverige.

ForskarFredag anordnas för fjärde året i rad. På 17 orter i Sverige hälsas alla välkomna att prova på forskning, experimentera, undersöka, tävla och komma forskare nära – allt gratis.

EU-kommissionen har utlyst den 25 september till Researchers’ Night. I Sverige kallas evenemanget ForskarFredag och äger rum i Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Kristianstad, Luleå, Skellefteå, Skövde, Stenungsund, Stenstorp, Stockholm, Trollhättan, Uppsala och Örebro.

Mer information finns på www.forskarfredag.se. Kontakta gärna:

Anders Sahlman, projektledare ForskarFredag Sverige, 070-255 38 91, anders[@]v-a.se

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för attåstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter,företag och individer. Se även www.v-a.se


Kommentering är avstängd.