Klimatdebatten förs på Internet

Skapad:

2009-05-03

Senast uppdaterad:

2022-01-10

För någon vecka sedan hörde jag något på radions Studio Ett som förbryllade mig. En korre rapporterade från Moskva om hur ryssarna ser på klimatfrågan. Han sa att det bland forskare ”finns flera skolor” och att en av dessa menar att människan inte kan påverka klimatförändringen utan att den styrs av ”solens rörelser och universums uppvärmning”.

???? Solrörelser? Universum värms upp? Jag trodde att universum expanderar och temperaturen sjunker? Har jag missat nåt?

Det kan vara väldigt förvirrande att läsa eller lyssna sig till någon klokskap i klimatfrågan. Hur illa är det? Vad är mest rätt/minst fel att göra själv? Hur ska en vanlig människa ta reda på sånt? Allra enklast är att bara ta in de politiska budskapen och annonser från företag, för de är ganska entydiga. Men om man vill gräva djupare? Då kan det bli knepigt.

”Klimatskeptiker” brukar de kallas som tvivlar på AGW (Antropogenic Global Warming), dvs människans påverkan på klimatet. Sedan vi närmast fick politisk konsensus kring klimatfrågan har de inte synts så ofta i media. Däremot går debattens vågor höga på nätet – i bloggosfären, på Newsmill och i kommentarer till webbartiklar på andra håll. Bland de klimatskeptiska bloggarna märks fr. a. Maggie Thauersköld vars blogg heter The Climate Scam (finns även en version på engelska). Per Welander har bloggen Moderna Myter. Per Åhlström på Tänk Kallt har jag inte riktigt förstått om han verkligen är en ”klimatskeptiker”, men skeptisk mot en hel del i klimat- och enerigpolitiken är han. Ett amerikanskt exempel är Climate Audit (Steve McIntyre).

Stockholmsinitiativet är ett klimatskeptiskt nätverk som skriver att de ”vill verka för att klimatpolitiken ska präglas av kunskap och saklighet snarare än ogrundade föreställningar och ogenomtänkta åtgärder”. Maggie Thauersköld och professor Lars Bern (båda ingår i Stockholmsinitaitivet) ska enligt uppgifter på Maggies blogg  nu i dagarna komma ut med en debattbok, ”Chill-out”.

Stockholmsinitiativet ska inte förväxlas med bloggen Uppsalainitiativet som hör till det motsatta ”lägret” och presenterar sig med följande text: ”Bloggen är ett svar på ”klimatskeptikernas” spridande av missuppfattningar, desinformation och rena lögner kring global uppvärmning och forskning.” Där bloggar ett antal personer, varav några är forskare.

Andra bloggar dedikerade åt klimatfrågan med utgångspunkt att människan orsakar den globala uppvärmningen är till exempel RealClimate där ett antal forskare bloggar, Climate Change och Christer Borgs blogg Klimat och Energi. Det finns säkert fler på svenska som jag inte känner till. Pontus Schultz skrev om klimat på sin blogg för en tid sedan och fick en svärm av kommentarer och debatt.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har i sina senaste två nummer av tidskriften Folkvett publicerat artiklar från båda sidor: Olle Häggström vs Peter Stilbs och Ingemar Nordin, alla professorer. (tyvärr ligger inte artiklarna i det senaste numret ute än)

Och härom dagen läste jag på Climate Scam (som refererar till Arbetarens klimatblogg – ny för mig) att en sociologiforskare på Stockholms universitet nyligen presenterat en studie med rubriken ”Skeptics, deniers, and other non-believers: the Swedish Case”. Svenska AGW-skeptiker tycks alltså ha blivit föremål för forskning!

Hur debatten förs? Om det handlar om forskningsinformation eller propaganda? Dialog eller parallella monologer? Tonläge och språkbruk? Om debatten påverkar förtroendet för forskare? Läs och döm själva!

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Klimatdebatten förs på Internet

Jag är inte professor men väl disputerad vid Chalmers på en avhandling om matematisk modellering av kemiska industriprocesser. Jag har dock ägnat över 30 år av mitt liv åt miljörelaterad verksamhet i en rad olika sammanhang och intresserar mig därför mycket åt den märkliga klimatdebatten. Det ni skriver, att debatten bara förs på nätet är dock inte längre korrekt. Själv har jag nyligen varit inbjuden till Riksdagen för en presentation för ett antal riksdagsmän och fyra riksdagsmän har ordnat ett seminarium den 13 maj med några av världens främsta skeptiska klimatforskare tillsammans med troende svenska forskare. Själv skall jag föreläsa för Chalmers Fakultetsklubb den 12 maj.
Så debatten har just börjat!

Oj då, blev det lite för generöst med professorstitlarna? Det var slarvigt, ursäkta! Du kanske har rätt i att debatten håller på att flytta ut från internet igen. Det blir intressant att följa utvecklingen.

Jag är inte professor men väl disputerad vid Chalmers på en avhandling om matematisk modellering av kemiska industriprocesser. Jag har dock ägnat över 30 år av mitt liv åt miljörelaterad verksamhet i en rad olika sammanhang och intresserar mig därför mycket åt den märkliga klimatdebatten. Det ni skriver, att debatten bara förs på nätet är dock inte längre korrekt. Själv har jag nyligen varit inbjuden till Riksdagen för en presentation för ett antal riksdagsmän och fyra riksdagsmän har ordnat ett seminarium den 13 maj med några av världens främsta skeptiska klimatforskare tillsammans med troende svenska forskare. Själv skall jag föreläsa för Chalmers Fakultetsklubb den 12 maj.
Så debatten har just börjat!

Oj då, blev det lite för generöst med professorstitlarna? Det var slarvigt, ursäkta! Du kanske har rätt i att debatten håller på att flytta ut från internet igen. Det blir intressant att följa utvecklingen.

”Per Åhlström på Tänk Kallt har jag inte riktigt förstått om han verkligen är en “klimatskeptiker”, men skeptisk mot en hel del i klimat- och enerigpolitiken är han.”

Det verkar han inte vara när jag läser den. Se t ex följande inlägg http://www.premissforlag.se/blogg/tankkallt/2009/01/tro-hopp-och-karlek

”Många hoppas att både klimatproblemet och kärnkraftens avfallsproblem är myter. Det är att sticka huvudet i sanden.” skriver han. Och han länkar till Real Climate men inga klimatskeptiker.

Att vara kritisk mot klimat- och energipolitiken är inte samma sak som att vara skeptisk mot den vetenskapliga konsensus. Tvärtom, skulle jag vilja påstå, att ifrågasätta den konventionella miljöpolitiken bygger på rationellt tänkande.

”Per Åhlström på Tänk Kallt har jag inte riktigt förstått om han verkligen är en “klimatskeptiker”, men skeptisk mot en hel del i klimat- och enerigpolitiken är han.”

Det verkar han inte vara när jag läser den. Se t ex följande inlägg http://www.premissforlag.se/blogg/tankkallt/2009/01/tro-hopp-och-karlek

”Många hoppas att både klimatproblemet och kärnkraftens avfallsproblem är myter. Det är att sticka huvudet i sanden.” skriver han. Och han länkar till Real Climate men inga klimatskeptiker.

Att vara kritisk mot klimat- och energipolitiken är inte samma sak som att vara skeptisk mot den vetenskapliga konsensus. Tvärtom, skulle jag vilja påstå, att ifrågasätta den konventionella miljöpolitiken bygger på rationellt tänkande.

Jag tror att klimatdebatten kommer att fortsätta på Internet. Med tanke på dagens ekonomiska situation har gammelmedias intresse för klimatfrågor sjunkit avsevärt. ( I Australien har den ekonomiska krisen rent av lagt locket på alla planerade klimatåtgärder.) Eventuellt blossar debatten i tidningarna upp framåt hösten, när vi börjar närma oss FN-mötet i Köpenhamn.
Lars Bern och jag hoppas dock med hjälp av vår nya bok väcka medias intresse för klimatpolitik och framför allt få våra politiker att inse att i kristider ska man vara ännu mer försiktig med hur man fördelar sina resurser. Det sista vi behöver just nu är dyra och ineffektiva klimatåtgärder som ytterligare försämrar det ekonomiska läget.

Tack för era påpekanden! Från VAs horisont är det här en intressant process eftersom den gått från att vara en debatt om AGW eller inte, till att vara ”avgjord”, till att tas över av politik (och media), bli en självklarhet även för företag att använda som konkurrensverktyg, och nu (kanske) en ”rekyl” då om-frågan börjar diskuteras (t.o.m. på riksdagsnivå) igen.

Eftersom vi i våra undersökningar sett tendenser redan tidigare till att många människor är ”trötta på klimatlarmen”, så är min hypotes att en nymornad debatt i om-frågan kommer att ytterligare spä på det. Nästa fråga är: vad innebär det i förlängningen?

Jag tror att klimatdebatten kommer att fortsätta på Internet. Med tanke på dagens ekonomiska situation har gammelmedias intresse för klimatfrågor sjunkit avsevärt. ( I Australien har den ekonomiska krisen rent av lagt locket på alla planerade klimatåtgärder.) Eventuellt blossar debatten i tidningarna upp framåt hösten, när vi börjar närma oss FN-mötet i Köpenhamn.
Lars Bern och jag hoppas dock med hjälp av vår nya bok väcka medias intresse för klimatpolitik och framför allt få våra politiker att inse att i kristider ska man vara ännu mer försiktig med hur man fördelar sina resurser. Det sista vi behöver just nu är dyra och ineffektiva klimatåtgärder som ytterligare försämrar det ekonomiska läget.

Tack för era påpekanden! Från VAs horisont är det här en intressant process eftersom den gått från att vara en debatt om AGW eller inte, till att vara ”avgjord”, till att tas över av politik (och media), bli en självklarhet även för företag att använda som konkurrensverktyg, och nu (kanske) en ”rekyl” då om-frågan börjar diskuteras (t.o.m. på riksdagsnivå) igen.

Eftersom vi i våra undersökningar sett tendenser redan tidigare till att många människor är ”trötta på klimatlarmen”, så är min hypotes att en nymornad debatt i om-frågan kommer att ytterligare spä på det. Nästa fråga är: vad innebär det i förlängningen?

Att Anders E refererar till den propgandistiska ledaren i Nature som ett exempel på ”vetenskaplig debatt” är synnerligen märkligt. Jag rekomenderar:

D. H. Douglass et al ”A comparison of tropical temperature trends with model
predictions”
Int. J. Climatol. 28, 1693–1701 (2008).

Detta är ett exempel på vetenskaplig debatt. Det har givetvis bemötts från anhängare av den gängse AGW-hypotesen, som vi kan ta upp i nästa omgång.

Det är som Lars Bern säger ovan att debatten just har börjat – i och för sig beklagligt sent, men bättre sent än aldrig.

Vänliga hälsningar

C-G. Ribing

Att Anders E refererar till den propgandistiska ledaren i Nature som ett exempel på ”vetenskaplig debatt” är synnerligen märkligt. Jag rekomenderar:

D. H. Douglass et al ”A comparison of tropical temperature trends with model
predictions”
Int. J. Climatol. 28, 1693–1701 (2008).

Detta är ett exempel på vetenskaplig debatt. Det har givetvis bemötts från anhängare av den gängse AGW-hypotesen, som vi kan ta upp i nästa omgång.

Det är som Lars Bern säger ovan att debatten just har börjat – i och för sig beklagligt sent, men bättre sent än aldrig.

Vänliga hälsningar

C-G. Ribing

Ja, vanliga människor är trötta på klimatlarmen. Samtidigt drivs vi av vårt dåliga samvete. Och dessutom är vi priskänsliga, speciellt i dåliga tider. Personligen tror jag att den fortsatta utvecklingen beror i hög grad på vad politikerna gör. Inget företag med förståndet i behåll skulle i dagsläget vägra ställa sig in i det ”klimatsmarta” ledet. Så det hänger på politiken och lagstiftningen.

Ja, vanliga människor är trötta på klimatlarmen. Samtidigt drivs vi av vårt dåliga samvete. Och dessutom är vi priskänsliga, speciellt i dåliga tider. Personligen tror jag att den fortsatta utvecklingen beror i hög grad på vad politikerna gör. Inget företag med förståndet i behåll skulle i dagsläget vägra ställa sig in i det ”klimatsmarta” ledet. Så det hänger på politiken och lagstiftningen.

Naturvetenskapen i västvärlden befinner seg i et anemisk limbotillstånd :
Av fortfarande regerande paradigmer som falsifierats etter alla konstens regler nämner jag :
– Big Bang
– Eisnteins speciella och generella teori om gravitation
– Schrödingers katt som båda är levande och död samtidigt
– Akausalitet, ikke-lokalitet och Bells teorem (dvs Aspectexperimentet)
– Tektoniken
– Biotisk ursprung för petroleum
– Solens termonukleäre fusion
– Antropogen växthuseffekt via CO2

Det finns tom mera. Frågan är bara när det kuhnska momentet uppstår. Skal vi fortsätta lära ut falsifierade hypoteser til ongarna ?

Naturvetenskapen i västvärlden befinner seg i et anemisk limbotillstånd :
Av fortfarande regerande paradigmer som falsifierats etter alla konstens regler nämner jag :
– Big Bang
– Eisnteins speciella och generella teori om gravitation
– Schrödingers katt som båda är levande och död samtidigt
– Akausalitet, ikke-lokalitet och Bells teorem (dvs Aspectexperimentet)
– Tektoniken
– Biotisk ursprung för petroleum
– Solens termonukleäre fusion
– Antropogen växthuseffekt via CO2

Det finns tom mera. Frågan är bara när det kuhnska momentet uppstår. Skal vi fortsätta lära ut falsifierade hypoteser til ongarna ?

Nu, 2009, råder konsensus om att vi inte bara kan FÖRUTSÄGA KLIMATET decennier framöver. Den korrekta politiska dogmen är att vi också STYR det. ”Vi måste ta itu med klimatet” är en hybristisk slogan. Att vi påverkar klimatet är trivialt. Allt vi gör har effekt på det. Men på liten skala, mikroklimat. Om vi kan påverka det på större, kontinental och global skala, är osäkert. Vi kan inte nu, och kommer förmodligen aldrig kunna, avgöra hur stor del av klimatändringarna som är antropogena. Klimatet fluktuerar ständigt och de variationer vi upplever är inte exceptionella. Om detta är seriösa vetenskapare eniga. En annan sak är att de finns som är PC för att få forskningsanslag och/eller höja sin status från pigor till damer i salongerna. I det långa loppet förgäves. När hysterin lagt sej kommer de att avspisas.

Nya begrepp har införts:
Klimatskeptiker. Vad säger ordet? Är det någon som är skeptisk mot klimatet, tycker det är för dåligt? En tidigare chef för SMHI, Alf Nyberg, opponerade sej omkring 1990 i ett brev till dåvarande ministern Birgitta Dahl mot de planerade koldioxidskatterna. Vårt klimat är ingalunda optimalt för odling och en (osäker) temperaturhöjning skulle enbart vara gynnsam, framhöll han. Han var alltså skeptisk mot vårt klimat.

Klimatförnekare. Kan man tänka sej att någon förnekar klimatet?

Klimatalarmist, alarmist. En synnerligen adekvat beteckning, med tanke på alla oansvariga domedagsprofetior som sprids och infekterar media och undervisningsväsen. Numera drabbas folk av klimatsjuka och klimatångest, massor av ogenomtänkta beslut och lagar fattas i klimatets namn. Våldsamma satsningar på ineffektiv vindkraft och etanol är kontraproduktiva.

Enligt tillgängliga skattningar av globaltemperaturen har den ej stigit under det senaste decenniet, snarare sjunkit. Detta stämmer ej med FNs klimatpanels, IPCC, scenarier. Då kommer nya modellresultat som anpassats till detta. Med andra ord, man har i efterhand lyckats reproducera det observerade skeendet. Modellerna är utmärkta redskap för diagnos, men för deras prognostiska egenskaper är man hänvisad till subjektiva omdömen.

Nu, 2009, råder konsensus om att vi inte bara kan FÖRUTSÄGA KLIMATET decennier framöver. Den korrekta politiska dogmen är att vi också STYR det. ”Vi måste ta itu med klimatet” är en hybristisk slogan. Att vi påverkar klimatet är trivialt. Allt vi gör har effekt på det. Men på liten skala, mikroklimat. Om vi kan påverka det på större, kontinental och global skala, är osäkert. Vi kan inte nu, och kommer förmodligen aldrig kunna, avgöra hur stor del av klimatändringarna som är antropogena. Klimatet fluktuerar ständigt och de variationer vi upplever är inte exceptionella. Om detta är seriösa vetenskapare eniga. En annan sak är att de finns som är PC för att få forskningsanslag och/eller höja sin status från pigor till damer i salongerna. I det långa loppet förgäves. När hysterin lagt sej kommer de att avspisas.

Nya begrepp har införts:
Klimatskeptiker. Vad säger ordet? Är det någon som är skeptisk mot klimatet, tycker det är för dåligt? En tidigare chef för SMHI, Alf Nyberg, opponerade sej omkring 1990 i ett brev till dåvarande ministern Birgitta Dahl mot de planerade koldioxidskatterna. Vårt klimat är ingalunda optimalt för odling och en (osäker) temperaturhöjning skulle enbart vara gynnsam, framhöll han. Han var alltså skeptisk mot vårt klimat.

Klimatförnekare. Kan man tänka sej att någon förnekar klimatet?

Klimatalarmist, alarmist. En synnerligen adekvat beteckning, med tanke på alla oansvariga domedagsprofetior som sprids och infekterar media och undervisningsväsen. Numera drabbas folk av klimatsjuka och klimatångest, massor av ogenomtänkta beslut och lagar fattas i klimatets namn. Våldsamma satsningar på ineffektiv vindkraft och etanol är kontraproduktiva.

Enligt tillgängliga skattningar av globaltemperaturen har den ej stigit under det senaste decenniet, snarare sjunkit. Detta stämmer ej med FNs klimatpanels, IPCC, scenarier. Då kommer nya modellresultat som anpassats till detta. Med andra ord, man har i efterhand lyckats reproducera det observerade skeendet. Modellerna är utmärkta redskap för diagnos, men för deras prognostiska egenskaper är man hänvisad till subjektiva omdömen.

Hej!

Det är bra att du skriver ”Sedan vi närmast fick politisk konsensus kring klimatfrågan” för det är viktigt att förstå att det inte finns någon vetenskaplig konsensus varken för eller emot AGW-teorin. Det skall det å andra sidan inte vara eftersom modern vetenskap inte fungerar på det sättet. Om du lägger fram en teori så är det självklart att det kommer femton hungriga vargar efter dig redo att hugga din teori i bitar. Men så skall det vara, det är bra.

Jag personligen tycker att det är dåligt att de som har en hel del att invända mot AGW-teorins giltighet verkar ha mycket dåliga möjligheter att föra den diskussionen i media. Det är väl därför den förs i bloggar istället. Media tycks tro att det finns en vetenskaplig konsensus och tar därför inte upp frågan ens vilket för mig inte känns som att leva i ett fritt demokratiskt land.

Hej!

Det är bra att du skriver ”Sedan vi närmast fick politisk konsensus kring klimatfrågan” för det är viktigt att förstå att det inte finns någon vetenskaplig konsensus varken för eller emot AGW-teorin. Det skall det å andra sidan inte vara eftersom modern vetenskap inte fungerar på det sättet. Om du lägger fram en teori så är det självklart att det kommer femton hungriga vargar efter dig redo att hugga din teori i bitar. Men så skall det vara, det är bra.

Jag personligen tycker att det är dåligt att de som har en hel del att invända mot AGW-teorins giltighet verkar ha mycket dåliga möjligheter att föra den diskussionen i media. Det är väl därför den förs i bloggar istället. Media tycks tro att det finns en vetenskaplig konsensus och tar därför inte upp frågan ens vilket för mig inte känns som att leva i ett fritt demokratiskt land.

Nej, debatten har inte just börjat. Det har funnits skeptiker hela tiden, och så bör vetenskapen fungera. Det som har hänt är att en stor majoritet av vetenskapsmännen inte längre finner det meningsfullt att argumentera om de mest grundläggande sambanden. Detta har gjort att amatörer som Maggie Thauersköld och Lars Bern sett fältet fritt för att själva börja debattera frågan ur ett lekmannaperspektiv. Man har i liten utsträckning lyckats nå ut med sitt budskap, vilket är rimligt eftersom man absolut inte har en gnutta nytt att komma med – bara gamla frågeställningar i ny förpackning.

Nej, debatten har inte just börjat. Det har funnits skeptiker hela tiden, och så bör vetenskapen fungera. Det som har hänt är att en stor majoritet av vetenskapsmännen inte längre finner det meningsfullt att argumentera om de mest grundläggande sambanden. Detta har gjort att amatörer som Maggie Thauersköld och Lars Bern sett fältet fritt för att själva börja debattera frågan ur ett lekmannaperspektiv. Man har i liten utsträckning lyckats nå ut med sitt budskap, vilket är rimligt eftersom man absolut inte har en gnutta nytt att komma med – bara gamla frågeställningar i ny förpackning.

Hmm, klimatbakåtsträvare, det var en ny benämning. Men det borde väl innebära att vi vill tillbaka till ett annat, tidigare klimat? Mig veterligen är det AGW-företrädare som vill tillbaka till det gamla. Alltså är det IPCC som är bakåtsträvare i sammanhanget. 🙂

Hmm, klimatbakåtsträvare, det var en ny benämning. Men det borde väl innebära att vi vill tillbaka till ett annat, tidigare klimat? Mig veterligen är det AGW-företrädare som vill tillbaka till det gamla. Alltså är det IPCC som är bakåtsträvare i sammanhanget. 🙂

”Klimatskeptikerna” är i allmänhet personer som från den politiska högerkanten betraktar varje politisk ansträngning att påverka utvecklingen inom energiområdet som en komplott av makthungriga politiker, anlagsprofiterande forskare och vänsterliberala världsförbättrare i allmänhet. Man varnar ständigt för skattehöjningar, ökad centralstyrning och allmänt minskad välfärd i samhället som en följd av varje politiskt initiativ för att komma bort från fossilbränslen som den huvudsakliga energikällan i världen. Lars Bern, som inledde denna kommentarstråd, har vid flera tillfällen karakteriserat försöken att avvärja klimathotet som en ny sorts fascism.

Sverige är samtidigt ett av de länder i världen som har kommit längst i avvecklingen av de fossila bränslena (vi använder idag knappt hälften så mycket olja som för 30 år sedan, trots att BNP per capita är 75% högre), men man kan väl trots det knappast påstå att Sverige har blivit påtagligt fascistiskt under de senaste decennierna.

”Skeptikerna” uttalar ofta missnöje med själva etiketten ”skeptiker”, och man kan faktiskt hålla med dem. I allmänhet är de inte alls skeptiska i meningen att de intar en kritiskt granskande hållning till klimatfrågan. De avvisar i praktiken hela paketet – allt från de vetenskapliga grunderna till försöken att finna tekniska lösningar. En bättre benämning på dem vore därför det gamla hederliga ”bakåtsträvare”.

”Klimatskeptikerna” är i allmänhet personer som från den politiska högerkanten betraktar varje politisk ansträngning att påverka utvecklingen inom energiområdet som en komplott av makthungriga politiker, anlagsprofiterande forskare och vänsterliberala världsförbättrare i allmänhet. Man varnar ständigt för skattehöjningar, ökad centralstyrning och allmänt minskad välfärd i samhället som en följd av varje politiskt initiativ för att komma bort från fossilbränslen som den huvudsakliga energikällan i världen. Lars Bern, som inledde denna kommentarstråd, har vid flera tillfällen karakteriserat försöken att avvärja klimathotet som en ny sorts fascism.

Sverige är samtidigt ett av de länder i världen som har kommit längst i avvecklingen av de fossila bränslena (vi använder idag knappt hälften så mycket olja som för 30 år sedan, trots att BNP per capita är 75% högre), men man kan väl trots det knappast påstå att Sverige har blivit påtagligt fascistiskt under de senaste decennierna.

”Skeptikerna” uttalar ofta missnöje med själva etiketten ”skeptiker”, och man kan faktiskt hålla med dem. I allmänhet är de inte alls skeptiska i meningen att de intar en kritiskt granskande hållning till klimatfrågan. De avvisar i praktiken hela paketet – allt från de vetenskapliga grunderna till försöken att finna tekniska lösningar. En bättre benämning på dem vore därför det gamla hederliga ”bakåtsträvare”.

Det är bra att du skriver ”Sedan vi närmast fick politisk konsensus kring klimatfrågan” för det är viktigt att förstå att det inte finns någon vetenskaplig konsensus varken för eller emot AGW-teorin. Det skall det å andra sidan inte vara eftersom modern vetenskap inte fungerar på det sättet. Om du lägger fram en teori så är det självklart att det kommer femton hungriga vargar efter dig redo att hugga din teori i bitar. Men så skall det vara, det är bra.

Jag personligen tycker inte om att de som har en hel del att invända mot AGW-teorins giltighet verkar ha mycket dåliga möjligheter att föra den diskussionen i media. Det är väl därför den förs i bloggar istället. Media tycks tro att det finns en vetenskaplig konsensus och tar därför inte upp frågan till diskussion ens vilket för mig inte särskilt bra.

Det är bra att du skriver ”Sedan vi närmast fick politisk konsensus kring klimatfrågan” för det är viktigt att förstå att det inte finns någon vetenskaplig konsensus varken för eller emot AGW-teorin. Det skall det å andra sidan inte vara eftersom modern vetenskap inte fungerar på det sättet. Om du lägger fram en teori så är det självklart att det kommer femton hungriga vargar efter dig redo att hugga din teori i bitar. Men så skall det vara, det är bra.

Jag personligen tycker inte om att de som har en hel del att invända mot AGW-teorins giltighet verkar ha mycket dåliga möjligheter att föra den diskussionen i media. Det är väl därför den förs i bloggar istället. Media tycks tro att det finns en vetenskaplig konsensus och tar därför inte upp frågan till diskussion ens vilket för mig inte särskilt bra.

Anders L. tycks i sitt inlägg ha problem att hitta en lagom nedsättande ”etikett” för sina åsiktsmotståndare.
Vill gärna hjälpa honom att ta sig ur den något felaktiga utgångspunkten i hans resonemang:
Det finns en filosofisk och vetenskapsteoretisk riktning, som hävdar, att all forskning måste bygga på konkret observation (inte datamodelbaserade hypoteser) och endast sträva efter att fastslå objektivt säkra fakta.
Den riktningen kallas POSITIVISM. Med tanke på vad Anders åsiktsmotståndare tycks ha gemensamt, vore ”etiketten” POSITIVISTER mera adekvat än det obegripliga ordet ”klimatskeptiker” eller det i sammanhanget totalt felaktiga ”bakåtsträvare” (som Maggie härovan redan förklarat)

Anders L. tycks i sitt inlägg ha problem att hitta en lagom nedsättande ”etikett” för sina åsiktsmotståndare.
Vill gärna hjälpa honom att ta sig ur den något felaktiga utgångspunkten i hans resonemang:
Det finns en filosofisk och vetenskapsteoretisk riktning, som hävdar, att all forskning måste bygga på konkret observation (inte datamodelbaserade hypoteser) och endast sträva efter att fastslå objektivt säkra fakta.
Den riktningen kallas POSITIVISM. Med tanke på vad Anders åsiktsmotståndare tycks ha gemensamt, vore ”etiketten” POSITIVISTER mera adekvat än det obegripliga ordet ”klimatskeptiker” eller det i sammanhanget totalt felaktiga ”bakåtsträvare” (som Maggie härovan redan förklarat)

Ditt påpekande i god tro framstår som satir. Ursäkt inte godtagen.
– Vi kann faktisk dundra tjocka luntor i bordet skrivna av briljanta forskare i världsklass som dokumentation på varje falsifierad paradigm.

Börja med Lindzen, Svensmark, Shaviv, Spencer och Mikolczi för AGW.

Om du överlevar detta : Fex det borde tillhöra allmännbildningen att veta om att ryssarna framgångsrikt letar olja etter den abiotiska hypotesen. Her i väst hetter’e att oljan kom til från alger som trycktes inn i jordskorpan. Inget av dessa två hypoteser han nånsinn kunnat bekräftas. Snarare har ryssarna nogrannt avfärdat ”bevis” framsatt av västliga ”forskare”.

Ditt påpekande i god tro framstår som satir. Ursäkt inte godtagen.
– Vi kann faktisk dundra tjocka luntor i bordet skrivna av briljanta forskare i världsklass som dokumentation på varje falsifierad paradigm.

Börja med Lindzen, Svensmark, Shaviv, Spencer och Mikolczi för AGW.

Om du överlevar detta : Fex det borde tillhöra allmännbildningen att veta om att ryssarna framgångsrikt letar olja etter den abiotiska hypotesen. Her i väst hetter’e att oljan kom til från alger som trycktes inn i jordskorpan. Inget av dessa två hypoteser han nånsinn kunnat bekräftas. Snarare har ryssarna nogrannt avfärdat ”bevis” framsatt av västliga ”forskare”.

Nog är det tur att vi har internet, när dammiga media knappt törs nysa i frågan (någon enstaka artikel är väl allt som den kritiska sidan har fått under åren). Men saker kan komma att förändras fort.

Själv väntar jag på de där otvivelaktiga bevisen som tydligen ligger och dammar någonstans men ingen lyckas hitta när någon undrar vad de baserar sina skräckprognoser på.

Nog är det tur att vi har internet, när dammiga media knappt törs nysa i frågan (någon enstaka artikel är väl allt som den kritiska sidan har fått under åren). Men saker kan komma att förändras fort.

Själv väntar jag på de där otvivelaktiga bevisen som tydligen ligger och dammar någonstans men ingen lyckas hitta när någon undrar vad de baserar sina skräckprognoser på.

Kanske är det så att journalister kan för lite om det här men det går ju hyfsat lätt att läsa på tillräckligt för att åtminstone kunna ställa rätt frågor. Inte minst p g a bloggarna i ämnet (och alla länkar från dem).

Kanske är det så att journalister kan för lite om det här men det går ju hyfsat lätt att läsa på tillräckligt för att åtminstone kunna ställa rätt frågor. Inte minst p g a bloggarna i ämnet (och alla länkar från dem).

Det är tråkigt att diskussionen om klimatet i så hög grad präglas av förakt för dem som tänker annorlunda. Många verkar det vara viktigast att vinna en slagväxling än att informera läsarna.

Den bästa informationen när det gäller aktualitet och rimlig lättillgänglighet är Wikipedia. Den svenska ger ofta bra besked, men den som vill kan sedan få en utmärkt fördjupning i den engelska upplagan. Båda har gott om länkar till webbar med fördjupningsmaterial.

Det är tråkigt att diskussionen om klimatet i så hög grad präglas av förakt för dem som tänker annorlunda. Många verkar det vara viktigast att vinna en slagväxling än att informera läsarna.

Den bästa informationen när det gäller aktualitet och rimlig lättillgänglighet är Wikipedia. Den svenska ger ofta bra besked, men den som vill kan sedan få en utmärkt fördjupning i den engelska upplagan. Båda har gott om länkar till webbar med fördjupningsmaterial.

Tyvärr är att de så att de flesta av profesorerna som utger sig för att vara insatta i klimatfrågan inte är profesorer i klimatologi, fysik, metrologi eller andra relevanta dicipliner.
Istället bedrivs debatten av ekologer, zoologer, statistiker, matematiker och andra tyckare som enbart ser frågan från sina egna intressen.

exempel: aftonbladets expert på klimat, biologen från WWF Tom Arnbom vars huvudsakliga uppgifter verkar vara att värva isbjörnsfaddrar åt WWF och att skrämma skiten ur alla läsare med diverse klimathot.

Andres L skriver att:
“Klimatskeptikerna” är i allmänhet personer som från den politiska högerkanten”

Å andra sidan verkar de mest hängivna AGW förespråkarna vara sammlade långt långt ut på vänsterkanten och man kan misstänka att en del av dessa klimat aktivister enbart använder klimatfrågan som ett slagträ, perfekt utformat för att klippa till kapitalet och näringslivet med.

Tyvärr är att de så att de flesta av profesorerna som utger sig för att vara insatta i klimatfrågan inte är profesorer i klimatologi, fysik, metrologi eller andra relevanta dicipliner.
Istället bedrivs debatten av ekologer, zoologer, statistiker, matematiker och andra tyckare som enbart ser frågan från sina egna intressen.

exempel: aftonbladets expert på klimat, biologen från WWF Tom Arnbom vars huvudsakliga uppgifter verkar vara att värva isbjörnsfaddrar åt WWF och att skrämma skiten ur alla läsare med diverse klimathot.

Andres L skriver att:
“Klimatskeptikerna” är i allmänhet personer som från den politiska högerkanten”

Å andra sidan verkar de mest hängivna AGW förespråkarna vara sammlade långt långt ut på vänsterkanten och man kan misstänka att en del av dessa klimat aktivister enbart använder klimatfrågan som ett slagträ, perfekt utformat för att klippa till kapitalet och näringslivet med.

Lena Krantz,

Den vetenskapliga enigheten är betydligt större än den politiska. Det är tydligt om du läser valfritt nummer av t ex PNAS, Science eller Nature.

Lena Krantz,

Den vetenskapliga enigheten är betydligt större än den politiska. Det är tydligt om du läser valfritt nummer av t ex PNAS, Science eller Nature.

En lögn som upprepas tillräckligt många gånger kommer att uppfattas som en sanning, det har vi sett ett otal exempel på, inte minst i klimatdebatten, där herr Gore vräker ur sig sådana ständigt. Det värsta är att han fortfarande respekteras.
Som det förefaller försöker han bädda för en, så småningom, global koldioxidskatt som skall rädda Obamas ansikte vad gäller budgetunderskottet.
Förvånande är att inte vänstergrupper (som är mest AGW-förespråkare) kan se, att detta kommer att göra de fattiga fattigare, är ofattbart.
Smälter verkligen polerna som sagts så många gånger de senaste veckorna, av AGW-förespråkare? Har uppvärmningen accelererat, mm, mm. Näppeligen.

En lögn som upprepas tillräckligt många gånger kommer att uppfattas som en sanning, det har vi sett ett otal exempel på, inte minst i klimatdebatten, där herr Gore vräker ur sig sådana ständigt. Det värsta är att han fortfarande respekteras.
Som det förefaller försöker han bädda för en, så småningom, global koldioxidskatt som skall rädda Obamas ansikte vad gäller budgetunderskottet.
Förvånande är att inte vänstergrupper (som är mest AGW-förespråkare) kan se, att detta kommer att göra de fattiga fattigare, är ofattbart.
Smälter verkligen polerna som sagts så många gånger de senaste veckorna, av AGW-förespråkare? Har uppvärmningen accelererat, mm, mm. Näppeligen.

Klimatfrågan skulle vara avgjord och konsensus råda, om det verkligen vore vetenskap som avgjorde. De tillgängliga bevisen talar klart och tydligt för att koldioxidens klimatpåverkan är liten och att standardklimatmodellerna inte klarar testet mot verkligheten.
Men nu har det blivit en politiserad prestigefråga, och då kan inte de som i åratal har larmat om kommande klimatkatastrofer och dessutom ofta har sin försörjning säkrad av den hålls vid liv, erkänna att de har haft fel.
Det finns en stor paradox i det här förresten. Klimatextremister (ännu en etikett) hävdar att skeptiker ofta är betalda av oljeindustrin. I själva verket finns de stora pengarna på andra sidan i debatten. Massor av pengar strömmar in till klimatforskning från offentliga medel och privata stiftelser. Om pengar korrumperar och påverkar forskningsresultat, är det inte i första hand skeptiker, utan klimatpanikmakare, som borde misstänkliggöras.

Klimatfrågan skulle vara avgjord och konsensus råda, om det verkligen vore vetenskap som avgjorde. De tillgängliga bevisen talar klart och tydligt för att koldioxidens klimatpåverkan är liten och att standardklimatmodellerna inte klarar testet mot verkligheten.
Men nu har det blivit en politiserad prestigefråga, och då kan inte de som i åratal har larmat om kommande klimatkatastrofer och dessutom ofta har sin försörjning säkrad av den hålls vid liv, erkänna att de har haft fel.
Det finns en stor paradox i det här förresten. Klimatextremister (ännu en etikett) hävdar att skeptiker ofta är betalda av oljeindustrin. I själva verket finns de stora pengarna på andra sidan i debatten. Massor av pengar strömmar in till klimatforskning från offentliga medel och privata stiftelser. Om pengar korrumperar och påverkar forskningsresultat, är det inte i första hand skeptiker, utan klimatpanikmakare, som borde misstänkliggöras.

Ja jag blir väldigt irriterad när någon försöker katagorisera mig som människa bara för att jag förhåller mig försiktigt skeptisk till egentligen alla domedagsprofetsier (inklusive fågel- och svininfluensor). Enligt Naturvårdsverket skall jag ju vara en äldre herre som kör bil och bara handlar i egen vinning…..och jag som inte ens har körkort…ha ha

Kan undra hur mycket den undersökningen kostade?

Ja jag blir väldigt irriterad när någon försöker katagorisera mig som människa bara för att jag förhåller mig försiktigt skeptisk till egentligen alla domedagsprofetsier (inklusive fågel- och svininfluensor). Enligt Naturvårdsverket skall jag ju vara en äldre herre som kör bil och bara handlar i egen vinning…..och jag som inte ens har körkort…ha ha

Kan undra hur mycket den undersökningen kostade?

Anders E
Det sorgliga är att varken PNAS, Science eller Nature någonsin skulle göra ett reportage om en forskare som hoppat av IPCC:cirkusen så de är helt enkelt inte inne på undersökande och ifrågasättande journalistik.

Anders E
Det sorgliga är att varken PNAS, Science eller Nature någonsin skulle göra ett reportage om en forskare som hoppat av IPCC:cirkusen så de är helt enkelt inte inne på undersökande och ifrågasättande journalistik.

Lena Krantz,

De vetenskapliga tidskrifterna gör inte reportage. De publicerar forskning. Och det sorgliga är att de ”falsifieringar av agw-hypotesen” som basuneras ut på diverse bloggar inte håller måttet för publicering.

Lena Krantz,

De vetenskapliga tidskrifterna gör inte reportage. De publicerar forskning. Och det sorgliga är att de ”falsifieringar av agw-hypotesen” som basuneras ut på diverse bloggar inte håller måttet för publicering.

Vetenskapliga tidsskrifter är en branch i kris. Klimatet sk_ter i om sanningen skrivs i Nature eller Hänt i Veckan.

Peer review systemet är en maffia – et banalt sociologisk fenomen.

Vetenskapliga tidsskrifter är en branch i kris. Klimatet sk_ter i om sanningen skrivs i Nature eller Hänt i Veckan.

Peer review systemet är en maffia – et banalt sociologisk fenomen.

Bara utgående skrå som tillhörer Gutenbergäran som journalisterna önskar att peer review och redaktionerna består.

Yrande om ”nivå” och ”hålla måttet” kommer givetvis från de som aldri själva dög för civing, kvantmekanik eller systemvetande. Folk som inte ens har insett att nya rön ALLTID kommer långvägs ifrån utanför borgfreden.

Elling. Din senaste kommentar uppfattar jag som personangrepp. I fortsättningen kommer den typen av kommentarer att raderas.

Ett av VAs mål är att öka allmänhetens kunskap om forskningens metoder och resultat. Peer review är ett centralt verktyg i den vetenskapliga processen. Att ifrågasätta den kan du göra naturligtvis göra, men VA-bloggen är inte rätt forum för det.

Bara utgående skrå som tillhörer Gutenbergäran som journalisterna önskar att peer review och redaktionerna består.

Yrande om ”nivå” och ”hålla måttet” kommer givetvis från de som aldri själva dög för civing, kvantmekanik eller systemvetande. Folk som inte ens har insett att nya rön ALLTID kommer långvägs ifrån utanför borgfreden.

Elling. Din senaste kommentar uppfattar jag som personangrepp. I fortsättningen kommer den typen av kommentarer att raderas.

Ett av VAs mål är att öka allmänhetens kunskap om forskningens metoder och resultat. Peer review är ett centralt verktyg i den vetenskapliga processen. Att ifrågasätta den kan du göra naturligtvis göra, men VA-bloggen är inte rätt forum för det.

Jag uppfattar inte att någon angripit dig som person, däremot angrips förstås dina påståenden och argument.

Jag uppfattar inte att någon angripit dig som person, däremot angrips förstås dina påståenden och argument.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *