Yttrande över betänkandet ”En hållbar lärarutbildning” (SOU 2008:109)

Skapad:

2009-03-19

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Vetenskap & Allmänhets, VAs, yttrande över betänkandet ”En hållbar lärarutbildning”.

lararutbildningsremiss_090319

Vi yttrar oss inte över betänkandet ”Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg mot yrkesämnen” (SOU 2008:112).

VA, arbetar för att främja dialog och möten mellan forskare och allmänhet – särskilt unga människor. Vi kommenterar i det följande de delar av betänkandet som har beröring med vår verksamhet.

VA anser att det behövs en starkare satsning än utredningen föreslår för att stärka det vetenskapliga förhållningssättet hos de blivande lärarna. Vi föreslår sammanfattningsvis följande åtgärder:

  • Aktiviteter i lärarutbildningen som erbjuder kontakt med forskare inom både de egna undervisningsämnena och andra ämnen.
  • Inslag i lärarutbildningen som innebär kontakt med forskare inom utbildningsvetenskap och pedagogik.
  • Starkare incitament för både blivande och redan praktiserande lärare att genomgå forskarutbildning.

VA har genomfört studier av lärares syn på forskning och vetenskap, lärares roll i klassrummet och deras kontakter med forskare. Resultaten av dessa studier ligger till grund för våra synpunkter på utredningens förslag.

Ladda ner pdf här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]