Skapad:

2009-03-20

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Gapet mellan skolans värld och forskarnas är stort. För att ändra på det måste kontakten grundläggas redan i lärarutbildningen. Lärarstudenter behöver få träffa verksamma forskare inom olika områden. Detta framför VA i ett yttrande över betänkandet ”En hållbar lärarutbildning”.

Image

Utredaren föreslår ett antal åtgärder för att stärka det vetenskapliga förhållningssättet hos blivande lärare, som exempelvis kombinations- och utbytesanställningar för lärare vid lärarutbildningarna för att på så sätt stärka forskningsanknytningen.

VA anser att det finns mer att göra för att stärka utbytet och dialogen med forskningen hela vägen ut i skolans verklighet. Det behövs aktiviteter i lärarutbildningen som erbjuder kontakt med forskare inom både de egna undervisningsämnena och dem man inte själv ska undervisa i, liksom med forskare inom utbildningsvetenskap och pedagogik. VA anser också att det behövs starkare incitament för både blivande och redan praktiserande lärare att genomgå forskarutbildning.

Läs hela VAs yttrande

Läs också om utredningen och yttrandet på VA-bloggen.

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *