”Holistiska” myndigheter behöver också dialog


Lägg till en kommentar

0 kommentarer

 1. Björn Nilsson |

  Formen för organisationen spelar förmodligen mindre roll än förmågan och viljan mellan olika grupper att samordna sina specialområden. Man kan väl tänka sig en ”supermyndighet” som sprutar ut dokument där det predikas ”holism”, men där folk lik förbaskat inte samarbetar utan sitter i sina kotterier och ignorerar eller motarbetar varandra.

  ”Larmrapport” är väl en mediefras? Hur ofta presenterar forskare sina fynd som ”larm”? – Har jag rätt i den gissningen borde kritiken i första hand riktas mot media.

  Eftersom forskare i viss utsträckning skall vara oeniga kanske man kan säga att hälften kanske rätt uppfattat vetenskapens uppgift att vara kritisk mot sig själv medan resten behöver lite upplysning?

  Svara
 2. Johan |

  Det vore ju trevligt om vi hade definitiva svar på fler frågor. Men även givet att vi inte har det tror jag nog att forskare är lite för oeniga. Nu är jag inte helt insatt i hur det går till i de empiriska vetenskaperna men mitt intryck är att forskare ofta gör ganska olika tolkning av vad bevisen egentligen visar.

  Idealt sett skulle alla vara överrens om exakt hur stor osäkerheten egentligen är.

  Svara
 3. Björn Nilsson |

  Kan man säga i alla lägen att ”forskarna är oeniga”? Kan man inte säga att det framförs kritiska frågor och alternativa teorier för att den vägen försöka få fram bättre svar på olika frågor utan att det därför behöver tolkas som oenighet på det personliga planet (även om sådant också förekommer i hög grad när det missas att skilja på sak och person)?

  Särskilt inom forskningsområden som är i stark utveckling antar jag att ”oenigheten” är betydande därför att det finns så mycket nya och oprövade uppgifter som måste tolkas och kontrolleras. Antar att klimatforskningen tillhör den gruppen. Men där har vi ju också fenomenet med debattörer och forskare som inte har specialkunskaper men ändå skall vara med, och som kanske får för stor uppmärksamhet just för att de är avvikande på något sätt?

  Svara
  • karin |

   Hej Björn och Johan!
   Vi har inte ställt så mycket frågor kring osäkerhet i forskningsresultat, men vi har ställt en öppen fråga: ”Det finns de som menar att förtroendet för forskare har minskat på senare tid. Har du själv under det senaste året sett eller hört negativa nyheter om forskare eller forskning?” En del av svaren har handlat om till exempel att ”forskarna ena dagen tycker si, andra så”, ”de är inte överens” och liknande. Det var därför vi ställde den fråga jag refererade till, för att undersöka hur många som upplever detta som ett problem. Den siffra jag gav (50%) är de som inestämmer helt eller till stor del i påståendet.

   Angående ordet ”larm”. Jo, det är väl medier som kallar det så. Vår fråga lyder som följer: ”Forskningsresultat som kan ha betydelse för människors hälsa publiceras ibland innan de bekräftats eller motbevisats av andra forskare, i syfte att varna människor för risker som har att göra med t ex vanor eller livsstil. Tycker du att det publiceras för många sådana så kallade larmrapporter, eller tycker du inte det?”

   Svara