Darwin och den långa debatten

Skapad:

2009-02-09

Senast uppdaterad:

2022-01-10

I år är det 150 år sedan Darwin gav ut sin ”Om arternas uppkomst”, som presenterar den evolutionsteori som ligger till grund för den biologiska forskningen idag och som är en av de mest omdebatterade böcker som skrivits.

På torsdag (12 feb) är det hans 200-åriga födelsedag. Jubileet uppmärksammas på olika håll. Mycket spännande om Darwin finns att läsa i Forskning & Framstegs temanummer (nr 1/2009). I Darwins hemland Storbritannien satsar man stort, se ”Darwin200”.

I fredagens (6 feb) upplaga av programmet ”Människor och Tro” i Sveriges Radios P1 handlade det om Darwin, hans betydelse för vår syn på livet och debatten hans bok orsakade – en debatt som startade för tvåhundra år sedan och fortfarande pågår. Gunnar Broberg, professor i idéhistoria, berättade om Darwins liv och om den dåtida debatten och förklarade att Darwin själv undvek den känsliga frågan om människans plats i evolutionen. I boken skrev han bara en knapp rad om att det i framtiden kommer att bringas ljus över frågan om människans ursprung. ”Det är ganska fantastiskt att det ändå får den effekten, att det nästan blåser omkull hela mänskligheten”, kommenterade Broberg. Darwin trodde förmodligen på en form av design – en avsikt i skapelsen – men han var väldigt försiktig i sina uttalanden om själva ”igångsättandet”.

Därefter vidtog ett samtal mellan å ena sidan Birgitta Forsman  docent i forskningsetik som skrivit en alldeles nyutkommen bok om Darwin: Arvet från Darwin – Religion, människa, moral (bokförlaget Fri Tanke), och å andra sidan Tuve Skånberg, direktor för Claphaminstitutet som är en kristen tankesmedja i Stockholm. De diskuterade fel och brister i Darwins teori, vilken plats Bibelns skapelseberättelse bör ha i skolan och om evolutionslära och gudstro kan leva sida vid sida.

Det hela var mycket intressant, så jag kan rekommendera att gå in och lyssna på programmet eller ladda ner det i pod-version på SRs hemsida! Tydligen talade Nils Uddenberg om Darwin i P1-programmet  Naturmorgon” också, men det har jag själv inte lyssnat på (än).

Sverige är enligt World Values Survey det mest sekulariserade landet i världen. Sifo frågade 2006, på SVTs uppdrag, svenskarna hur de såg på evolutionen. 73% anslöt sig tanken att livet utvecklats i flera steg genom naturligt urval. 9% menade att det måste finnas en intelligent konstruktör och 14% att Gud skapade naturen och människan vid ett särskilt tillfälle.

I USA har flera olika undersökningar gjorts. I en undersökning från Gallup där frågorna liknar Sifos menade 44% av amerikanerna att Gud skapade människan i hennes nuvarande form, 36% att människan har utvecklats under översyn av Gud och 14% att människan utvecklats utan inblandning av Gud (siffror från maj 2008).

Vi bad i vår undersökning 2006 svenskarna att på en skala från 1 till 5 bedöma hur vetenskapligt ”intelligent design” är. 1= inte alls och 5= i högsta grad. 14% procent angav en fyra eller femma, 59% en etta eller tvåa, på skalan.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Kommentarer om “Darwin och den långa debatten

Varför medgav aldrig Charles Lyell och Adam Sedgewick, Darwins vetenskaplige mentor resp. geologilärare, under hela sina liv att Darwin hade gjort något nytt i Arternas uppkomst? Båda var ordförande/sekreterare i Sociologi of Geologi, London vid olika tider, jag minns dock ej säkert att de bytte uppdrag med varandra i världens äldsta geologisällskap.

Varför medgav aldrig Charles Lyell och Adam Sedgewick, Darwins vetenskaplige mentor resp. geologilärare, under hela sina liv att Darwin hade gjort något nytt i Arternas uppkomst? Båda var ordförande/sekreterare i Sociologi of Geologi, London vid olika tider, jag minns dock ej säkert att de bytte uppdrag med varandra i världens äldsta geologisällskap.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *