VA informationsfolder 2008

Skapad:

2008-12-01

Senast uppdaterad:

2022-01-10

”Science understanding of Public” är lika viktigt som ”Public understanding of Science”.

En informationsbroschyr om VA och lista på medlemmmar i december 2008.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]