Fantasifulla forskarbilder

Pressmeddelande 081210

Flygande mattor, teleporteringsmaskiner och godare godis är några av innovationerna som barntänker sig utveckla i framtiden. De flesta barn ger också en positiv bild av forskare och forskning.Det visar Vetenskap & Allmänhets analys av 800 barns teckningar av sig själva som forskare.

Sammanlagt 3 000 barn 6–12 år gamla deltog i en teckningstävling anordnad i samband med vetenskapsfestenForskarFredag 2007. Uppgiften var att rita sig själv när man som vuxen arbetar som forskare.

–Det mest slående var att forskning för de flesta, oavsett ålder, betydde att göra något fysiskt, säger Lori Adams Chabay, pedagogikforskare, som närmare analyserat 800 av de insända teckningarna.

Bilderna visade forskare som använder teleskop, förstoringsglas och mikroskop, liksom klättrande, krypande,simmande, mätande, körande och flygande forskare.

De yngre porträtterade ofta vetenskapsmän utomhusmedan de äldre i större utsträckning valde inomhusmiljöer. Mer än hälften av bilderna visade forskare vid ettskrivbord eller en laboratoriebänk.

Runt tre procent av barnen likställde teknik med forskning och uppfannn bland annat robotar, bilar, tids- ochförvandlingsmaskiner. Vanligast var att beskriva forskning inom skolämnen eller ämnen som barnet var extraintresserad av, som rymden och dinosaurier. Näst vanligast var forskning för att lösa olika hälso- och sociala problem.

Pojkarna tenderade oftare att fokusera på vad de forskade om mer än vilka de själva var, medan flickorna merfokuserade på sin egen person i teckningen. Skillnaderna mellan flickors och pojkars bilder är dock inte stora.

I 75 procent av teckningarna gjorda av barn 10–12 år gamla fanns någon stereotyp aspekt med, till exempelskägg, glasögon eller labrock på forskaren. Detta stämmer väl överens med andra undersökningar av barns synpå forskare.

– Stereotyperna lever kvar och kan spela en större roll än man tidigare förstått när det gäller ungas attityder tillatt bli forskare, säger Lori Adams Chabay.

Hon avslutar sin analys med en rad rekommendationer för lärare, pedagoger, föräldrar och forskare som vill ökabarns intresse för vetenskap och forskning. Bland annat föreslås att bjuda in forskare och doktorander tillskolan. Forskarna bör då föra en dialog med barnen om vad de gör och jobba tillsammans med eleverna, snarareän att undervisa dem.

Mer information

Ta del av rapporten på www.v-a.se, eller kontakta: Karin Hermansson, utvecklingschef VA 08-611 30 47, 070-867 66 77

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för attåstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter,företag och individer. Se även www.v-a.se

___________________________________________________________________________________________________________Ideella Föreningen Vetenskap & Allmänhet VA, Box 5073, 102 42 Stockholm, Tel 08 791 29 00, Fax 08 611 56 23,Bankgiro 5507-7150, Postgiro 4061185-7, E-post info[@]v-a.se, www.v-a.seKommentering är avstängd.