VA ska öka intresset för NT

Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare Camilla Modéer är en av 15 ledamöter i regeringens Teknikdelegation. Delegationen ska arbeta för att undvika framtida brist på ingenjörer.

Image

– Jag är mycket glad att få medverka till att inspirera unga att bli intresserade av detta spännande område, säger Camilla Modéer.

Hon understryker vikten av att unga får en aktuell bild, som relaterar till deras egen verklighet, av glädjen och nyttan som kunskaper på området ger – något som VAs arbete tydligt visat.

Teknikdelegationen ska vidta åtgärder för att öka ungdomars intresse för utbildningar inom matematik, naturvetenskap, teknik och IT. Den ska också föreslå hur alla aktörer inom skolan – från förskola till högskola – kan samverka för att skapa och stimulera intresse för dessa ämnen.

Delegationen ska arbeta utåtriktat, till exempel genom kampanjer. Uppdraget slutredovisas i april 2010.

Volvos VD Leif Johansson leder delegationen. Övriga ledamöter är:
Johan Ancker, chef för industriell utveckling, Teknikföretagen
Paula Bäckman, verksamhetschef, Balthazar
Helen Dannetun, professor och dekan, Linköpings universitet
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT- och telekomföretagen
Karin Glader, studerande, Chalmers tekniska högskola
Peter Gudmundson, rektor, Kungl. tekniska högskolan
Lars Hagel, chef för externa forskningssamarbeten, GE Healthcare
Ursula Hass, rektor, Blekinge tekniska högskola
Philip Kapper, studerande, Norra Real
Maria Khorsand, verkställande direktör, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges ingenjörer
Camilla Modéer, generalsekreterare, Vetenskap & Allmänhet
Björn O. Nilsson, verkställande direktör, Kungl. ingenjörsvetenskapsakademien
Anna-Maria Wiberg, studerande, Uppsala universitet

Cissi Askwall


Lägg till en kommentar