Klimatoroliga hoppas på forskarna

Skapad:

2008-06-17

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Pressmeddelande 080617

Sex av tio svenskar har förtroende för forskare. Andelen har ökat med hela 14 procentenheter det senaste året. Samtidigt verkar förtroendet för forskning långsamt avta. Det visar en ny undersökning som Vetenskap & Allmänhet, VA, låtit göra.

Föreningen VA har i samarbete med 2007/2008 års SOM-undersökning (Samhälle Opinion Massmedia) vid Göteborgs universitet frågat 3 000 svenskar hur de ser på vetenskap.

62 procent har mycket eller ganska högt förtroende för forskare, jämfört med 48 procent förra året och 67 procent för fem år sedan då mätningarna startade.– En tänkbar förklaring till ökningen är klimatdebatten och den stora positiva uppmärksamhet som många forskare fått i det sammanhanget, säger professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull som leder SOM undersökningen.

De som är oroliga för klimatutvecklingen har högre förtroende för forskare än andra, och andelen som oroar sig för klimatet har dessutom ökat. Däremot har inte förtroendet för forskning inom teknik och naturvetenskap stärkts. Förtroendet för olika forskningsfält har tvärtom förändrats ganska lite sedan den första mätningen 2002/2003. Forskning inom medicin har nu 81 procent förtroende för (-3 procentenheter), teknik 71 (+/-0), naturvetenskap 64 (+1), samhällsvetenskap 46 (-2), utbildningsvetenskap 36 (-7 sedan 2004/2005) och humaniora bara 33 (-4) procent.

De yngsta, 15–19 år, och sverigedemokraternas sympatisörer har genomgående lägre förtroende för forskning.För ungdomarna gäller det bristande förtroendet framför allt medicin, teknik och naturvetenskap, medan sverigedemokraterna främst har lägre förtroende för de potentiellt politiserande human- och samhällsvetenskaperna.

Den vetenskapliga utvecklingen de senaste årtiondena har gjort livet bättre för vanliga människor, anser tre av fyra svenskar. Andelen har minskat fem procentenheter jämfört med för fem år sedan.

Högutbildade är mer positiva till vetenskap och har genomgående högre förtroende för forskning än lågutbildade. Det finns även ett samband mellan förtroendet och viljan och intresset att satsa på forskning.

Nära nio av tio vill satsa på klimatforskning. Stödet för forskning inom miljö (som 91 procent vill prioritera) och energi (90 procent) är fortsatt starkt. Annars finns tecken på att viljan att satsa på forskning avtar. Fuglesangs rymdpromenad och den senaste tidens skoldebatt har inte gett något utslag för satsningsviljan på rymden (24 procent) eller pedagogisk forskning (58 procent), som tvärtom minskar.

Sämre folkligt stöd för forskning kan i förlängningen innebära mindre resurser att forska för.– Å andra sidan vill människor satsa på forskning inom områden som berör och engagerar och som upplevs kunna ge nyttiga resultat. Kunskap och kontakter med forskare verkar också leda till positivare attityder. Därför behövs mer dialog mellan forskare och allmänhet, säger Karin Hermansson, utvecklingschef och ansvarig förstudien vid VA.

Mer information

Ta del av undersökningen på www.v-a.se eller kontakta: Karin Hermansson, utvecklingschef Vetenskap & Allmänhet 08-611 30 47, 070-867 66 77 Camilla Modéer, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet 08-791 29 68, 070-568 80 94

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för attåstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är organisationer, myndigheter,företag och individer. Se även www.v-a.se

________________________________________________________________________________________  Ideella Föreningen Vetenskap & Allmänhet VA Box 5073 102 42 Stockholm Tel 08 791 29 00 Fax 08 611 56 23 Bankgiro 5507-7150 Plusgiro 4061185-7 E-post info[@]v-a.se www.v-a.se Organisationsnummer 802412-5281

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]