På gränsen till vetenskap?

Vetenskapen förändras och omprövas ständigt, medan kvasivetenskapen ger sken av att förmedla eviga sanningar. Det konstaterade deltagarna i Science & Society 2007 under Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Vid ett rundabordssamtal, som VA var med och arrangerade, diskuterade ett åttiotal personer hurImage forskarsamhälle och allmänhet förhåller sig till vetenskap och pseudovetenskap, lyssnade till inlägg från inbjudna forskare, politiker och journalister och skrattade åt skruvade sketcher på temat.

Läs ett referat av Science & Society 2007: På gränsen till vetenskap? – om rosenrot, parapsykologi och dragkampen mellan Gud och Darwin.

Cissi Askwall


Lägg till en kommentar