Klimatdebatterande forskare belönade

Professorerna Bert Bolin och Christian Azar får Lars Salvius-priset 2006. Priset på 100 000 kronor delas ut för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

Prismotiveringen lyder: ” Lars Salvius-priset 2006 ges till två forskare, vilka långsiktigt och med föredömlig kraft spritt viktiga vetenskapliga rön på miljöområdet, framförallt beträffande klimatfrågorna. Genom att skickligt kommunicera ny kunskap om vår planets framtid har Bert Bolin och Christian Azar nått ut till dem det vederbör: medborgarna.”

Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället. De överraskade pristagarna mottog priset i samband med Regeringens klimatseminarium i Stockholm den 7 mars 2007.

Bert Bolin är en aktiv professor emeritus vid Meteorologiska institutionen på Stockholms universitet. Som före detta ordförande för IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har han en framträdande roll i samhällsdebatten om den globala uppvärmningens effekter.

Christian Azar är professor i fysisk resursteori vid Chalmers i Göteborg och var en av huvudförfattarna till IPCC:s Third Assessment Report som publicerades 2001. I sin forskning har han fokuserat på hur utsläppen av koldioxid kan minskas, både på nationell och internationell nivå. Han har för övrigt också medverkat i Vetenskap & Allmänhets bok Kunskapsbiten, 18 röster om relationen forskare – politiker.

Den prisutdelande Lars Salvius-föreningen har tre medlemmar: Sveriges Tidskrifter, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund. Både föreningen och priset har sitt namn efter Lars Salvius, som var en allmänbildad, språkintresserad och innovativ boktryckare på 1700-talet. Han moderniserade svensk stavning och grammatik. Salvius gav ut vetenskapliga böcker och tidskrifter och lyckades göra denna ”smala” sektor vinstgivande. Han skapade också Sveriges första universalbokhandel och inrättade det första lånebiblioteket.

Georg Gezelius

Lars Salvius-föreningen


Lägg till en kommentar