Journalister litar på forskare

Pressmeddelande 051110

Nio av tio journalister har stort förtroende för forskare. De träffar ofta forskare och har mest positiva erfarenheter av kontakterna. Men många journalister vill att det ska bli lättare att nå forskare och få begriplig information om forskning. Det visar en ny undersökning från Vetenskap & Allmänhet, VA.

VA har i samarbete med Temo frågat 550 journalister hur de ser på vetenskap. Nästan åtta av tio menar att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen gjort livet bättre; mest positiva är vetenskapsjournalister.

Journalisterna menar i större utsträckning än allmänheten att forskning leder till ekonomisk tillväxt. Å andra sidan är de mer positiva även till forskning som inte i första hand syftar till nyttiga resultat.

Nästan två tredjedelar av alla journalister har kontakter med forskare vid universitet och högskolor, liksom nio av tio vetenskapsjournalister. Internet är den viktigaste källan till kunskap om forskning. Många efterfrågar mer lättillgänglig och lättfattlig forskningsinformation, både direkt av forskarna och på Internet.

– Forskare behöver bli bättre på att lyfta fram poängerna med sin forskning medan journalisterna behöver vara tydligare med vad de ska använda uppgifterna till, säger Camilla Modéer, generalsekreterare VA.

En tredjedel av journalisterna anser att forskningsresultat ska spridas snabbt, jämfört med 14 procent av allmänheten. Samtidigt menar två tredjedelar av både journalister och allmänhet att det publiceras alltför många larmrapporter.

Forskare och forskning framställs överlag positivt i pressen. Det visar en granskning av innehållet i tretton tidningar som VA har gjort. Men bara sju procent av de undersökta artikelsidorna hade anknytning till vetenskap.

Regionaltidningarna behandlar forskning korrekt, med citat och referenser till namngivna forskare. Ungdoms- och familjepress blandar däremot vetenskapliga rön med pseudovetenskapliga inslag och låter ”experter” snarare än forskare komma till tals.

– Otillräckliga kunskaper är det största hindret för att tillfredsställande rapportera om vetenskap enligt journalisterna, men de nämner också brist på tid, resurser och redaktionellt utrymme, säger Karin Hermansson, utvecklingschef VA.

Studierna presenteras på VA-dagen om vetenskap & media i Stockholm den 10 november. De kan hämtas från www.v-a.se liksom programmet för VA-dagen, där bl.a. Anna Lindmarker, TV4s Nyheterna, Tim Radford, science editor the Guardian och professor Hans Rosling, Karolinska Institutet medverkar.

Mer information

Camilla Modéer, generalsekreterare VA 070-568 80 94

Karin Hermansson, utvecklingschef VA 070-867 66 77

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Se även www.v-a.se ___________________________________________________________________________________________________________Ideella Föreningen Vetenskap & Allmänhet VA, Box 5073, 102 42 Stockholm, Tel 08 791 29 00, Fax 08 611 56 23,Bankgiro 5507-7150, Postgiro 4061185-7, E-post info[@]v-a.se, www.v-a.se


Kommentering är avstängd.