Svenskarna trötta på larmrapporter

Pressmeddelande 051031

Forskningsresultat ska bekräftas av andra undersökningar innan de presenteras för allmänheten. Det menar mer än åtta av tio svenskar. Två av tre anser att det är alltför många larmrapporter i media. Det visar en ny opinionsundersökning som Vetenskap & Allmänhet, VA, låtit göra.

– Människor är förmodligen trötta på larmrapporter. Förhoppningsvis förstår man också hur den vetenskapliga processen fungerar, säger Camilla Modéer, generalsekreterare VA.

VA har i samarbete med Temo frågat drygt 1 000 svenskar hur de ser på vetenskap. 55 procent tror att forskningen har goda möjligheter att bromsa klimatförändringar, en tilltro som ökat från 40 procent i motsvarande VA-undersökningar 2003 och 2004. I linje med detta tycker nio av tio att det är viktigt med statligt stöd för att utveckla effektiva och miljövänliga energikällor. Allt fler vill också satsa på forskning inom genteknik för att kunna behandla sjukdomar.

– De flesta förordar forskning som människor kan dra direkt nytta av, säger Karin Hermansson, utvecklingschef VA.

Följaktligen vill fler satsa på att få fram kunskap i historia för att motverka väpnade konflikter jämfört med kunskap om universums tidigaste utveckling.

En stor majoritet har högt förtroende för forskare. Mer än åtta av tio menar att den vetenskapliga och tekniska utvecklingen gjort livet bättre för vanliga människor. Samtidigt har andelen som tycker att vetenskap och teknik är för svårt att förstå minskat.

Undersökningen visar också på okunskap om vetenskap, inte minst bland unga. Var fjärde tjej i åldern 16–19 år anger att astrologi är vetenskapligt. Det är ändå betydligt färre än 2004 då hela fyra av tio ansåg det. Medicin ses liksom tidigare som det mest vetenskapliga området.

Svenskar är kunnigare, mer intresserade av och bättre informerade om vetenskap än européer generellt. Men svenskar efterlyser i högre grad än européer gränser för vad vetenskapen ska få undersöka. Det framgår av en VA-analys av resultaten från EU-kommissionens Eurobarometrar 2005, där invånare i 32 länder gett sin syn på vetenskap och teknik.

Svenskar anser oftare än européer att forskare inte anstränger sig tillräckligt för att berätta om sitt arbete för allmänheten.

– För att öka intresset och förståelsen för vetenskap behövs fler möten mellan folk och forskare, säger Camilla Modéer.

Mer information

Ta del av rapporterna på www.v-a.se eller kontakta:

Camilla Modéer, generalsekreterare VA 08-791 29 68, 070-568 80 94

Karin Hermansson, utvecklingschef VA 08-611 30 47, 070-867 66 77

Vetenskap & Allmänhet vill främja dialog, öppenhet och förståelse mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former på oväntade arenor om konkreta frågor som engagerar. Medlemmar är en rad organisationer, myndigheter, företag och individer. Se även www.v-a.se


Kommentering är avstängd.