Entreprenörskap = kreativitet + uppstudsighet!

Skapad:

2005-10-07

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Lärarna tycker att företagsamhet är viktigt. Men samtidigt säger de sig sakna tid och resurser för att jobba med det. Det visar en ny studie som VA genomfört tillsammans med Nutek. Hur skolan kan stimulera elevers initiativförmåga diskuterade entreprenörer, lärare, hjärnforskare och ungdomar vid ett möte den 4 oktober.

Image

Många av de nästan 100 i publiken deltog i samtalet om hur vi kan öka företagsamheten bland unga. I panelen fanns Roger Bodin, lärare och 1:e vice ordförande Lärarförbundet, Georg Gezelius, nybliven student, Per Hamid Ghatan, hjärnforskare Karolinska In
stitutet, Caj Malmros, biträdande rektor Rektorsakademien och Johan Staël von Holstein, vd Iqube. Samtalsledare var Camilla Modéer, generalsekreterare VA.

700 skolledare, lärare och lärarstudenter har i studien intervjuats om sina attityder till företagsamhet i skolan. Syftet var att undersöka hur skolorna arbetar med att utveckla elevernas kreativitet, initiativförmåga, handlingskraft, ansvarstagande och självständighet.

Nio av tio tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att utveckla elevernas förmåga att ta egna initiativ, formulera problem och gå från idé till praktisk handling. Trots det anser tre fjärdedelar att detta framför allt sker på fritiden och inte i skolan.

Men skolan påverkar fritiden genom att många aktiviteter inleds där, påpekade representanter från Elevorganisationen vid mötet. Samtidigt menade de att elever som arbetar aktivt utanför lektionstid ofta motarbetas av lärarna.
– De förstår inte att det är där som man lär sig något!

Läs mötesdokumentationen (pdf)

Läs pressmeddelandet om studien

Läs studien (pdf)

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *