Blir du företagsam, lille vän?

Skapad:

2005-10-04

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Seminarium IQube Café, tisdagen den 4 oktober 2005

Vad visar studien?

Karin Hermansson, utvecklingschef Vetenskap & Allmänhet, och Arne Modig, seniorkonsult Temo, presenterade resultaten från studien ”Lärare om företagsamhet” (VA-rapport 2005:2).

Några av slutsatserna:

  • Begreppet entreprenörskap uppfattas olika. Ett aktivare samtal om vad entreprenörskap i skolan innebär verkar behövas.
  • Kontakter mellan skola och omvärld förekommer i relativt stor utsträckning men handlar ofta om att besöka varandra snarare än om aktiva samarbeten.
  • Lärarna efterfrågar stöd i form av handledning och kompetensutveckling för att kunna hjälpa eleverna i deras utveckling mot företagsamhet, men upplever samtidigt att de har ont om tid.
  • Lärarstudenterna är tveksamma till om det är viktigt att förbereda elever för företagande. Därför behövs insatser för att påverka de blivande lärarnas attityder.

Hur går vi vidare?

Hur skapar vi engagemang för företagsamhet i Sverige? Det diskuterade sedan många av de nära 100 deltagarna tillsammans med:

Roger Bodin, lärare och 1:e vice ordförande Lärarförbundet
Georg Gezelius, nybliven student vid Norra Real i Stockholm
Per Hamid Ghatan, med dr i klinisk neurovetenskap Karolinska Institutet
Caj Malmros, biträdande rektor Rektorsakademien
Johan Staël von Holstein, vd Iqube

Samtalsledare var Camilla Modéer.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]