”Vild med viden”

Skapad:

2005-09-12

Senast uppdaterad:

2022-01-10

”Det gælder om at blive vild med viden!” Det är budskapet från den danska arbetsgruppen kring forskningskommunikation för barn och ungdomar. Gruppen föreslår bland annat att en rikstäckande webbportal för forskning inrättas, www.forskning.dk, med en särskild ingång för barn och ungdomar.

God forskningskommunikation är dubbelriktad och bygger på dialog. Gruppen understryker att man ska kommunicera med – inte till – barn och ungdomar. Dialog leder till eget engagemang, insikt och lärande.

Arbetsgruppen har tillsatts av Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Utvikling, Undervisningsministeret och Kulturministeriet. I deras rapport finns en rad förslag till hur forskningskommunikationen kan förbättras. Arbetsgruppen rekommenderar fyra huvudåtgärder:

– att webbportalen www.forskning.dk inrättas för att erbjuda en samlad ingång till forskningsvärlden. Portalen bör ha en särskild ingång för barn och ungdomar.
– att universiteten arbetar med forskningskommunikation mot skolan. Universitetens webbplatser bör till exempel ha en särskild ingång för lärare.
– att ett rikstäckande koordinerings- och utvecklingscenter för informella lärandemiljöer inrättas. Centret ska främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan formella och informella lärandemiljöer, som museer, bibliotek och science centers.
– att nya samarbetsformer utvecklas mellan skolor, företag och offentliga institutioner för att visa hur forskningsbaserat vetande används inom produktion och administration.

Rent konkret rekommenderas bland annat att skolklasser kan adoptera en forskare, att tävlingar anordnas för att stimulera innovation och kreativitet och att det blir meriterande för forskare att ägna sig åt forskningskommunikation.

Rapporten lyfter fram många goda exempel, till exempel www.forskning.no, NASAs webbplats för barn och Vikingaskeppsmuseets interaktiva webbplats.

Hela rapporten, från augusti 2005, finns att läsa på http://pub.uvm.dk/2005/vild/hel.pdf

Cissi Askwall

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *