Journalisters syn på forskare

Skapad:

2005-06-30

Senast uppdaterad:

2022-01-10

VA studerar i år hur journalister ser på vetenskap och vilka erfarenheter de har av forskare. En bred intervjuundersökning och en analys av det vetenskapliga innehållet i ett urval tidningar och tidskrifter görs.

Media har stort inflytande på människors attityder till vetenskap liksom på vad som aktualiseras och hur det förmedlas. Därför undersöker VA journalisters uppfattningar om kunskap och vetenskap. Studien ska också ge en bild av vad journalister kan om vetenskap, vilka erfarenheter de har av kontakter med forskare och hur de skaffar information om nya rön.

I studien ingår en sammanställning av liknande internationellt publicerade studier, en intervjubaserad undersökning riktad till journalister och studenter vid journalistutbildningar och en pilotstudie där ett urval tidningars och tidskrifters vetenskapliga innehåll analyseras.

Resultaten presenteras vid VA-dagen om vetenskap & media den 10 november 2005.

En understreckare i Svenska Dagbladet den 20 juni tar upp växelverkan mellan vetenskapen och medierna. Skribenten Lars Lönnroth, professor emeritus i litteraturvetenskap, drar slutsatsen att mediernas inflytande på forskarna ökar.

Läs understreckaren Mediernas inflytande ökar på gott och ont

Cissi Askwall

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *