Kunskapsspridande forskare prisade

Skapad:

2005-04-24

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Carl Johan Sundberg, docent vid Karolinska Institutet och Jan Hjärpe, professor och islamolog vid Lunds universitet belönas med vardera 100 000 kronor. De får Åforsk- respektive Lars Salvius-priset för framstående kunskapsförmedling.

Image

Jan Hjärpe (till höger på bilden) tilldelas Lars Salvius-priset 2004 ”för bred, saklig och engagerad kunskapsspridning på ett område där behovet av fördomsfri upplysning är stort”.

Priset delas ut varje år av Lars Salvius-föreningen för framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Lars Salvius var en språkintresserad och innovativ boktryckare på 1700-talet som bland annat gav ut vetenskapliga alster och inrättade det första lånebiblioteket.

Carl-Johan Sundberg får årets Åforskpris för kunskapsspridning. Han har bland annat tagit initiativ till och genomfört EuroScience Open Forum, ESOF, en europeisk motsvarighet till den amerikanska vetenskapsorganisationen AAAS (American Association for the Advancement of Science) årliga jättekonferenser. ESOF genomfördes för första gången någonsin i Stockholm 2004 i syfte att lyfta fram forskningens betydelse i och för samhället.

– Det är inte bra för objektivitet eller trovärdighet när forskningen blir alltför likriktad. ESOF är därför ett viktigt komplement till AAAS och dessutom en mycket effektiv mötespunkt för europiska forskare som vill utöka sina kontaktytor med kollegor, näringsliv, politiker och medier, säger Hans G Forsberg vid Ångpanneföreningens forskningsstiftelse som delar ut Åforskpriset.

Carl Johan Sundberg har också fört ut kunskap från sitt lärosäte som projektledare för välbesökta utställningar om människan och biomedicinska utbildningar för olika yrkeskårer.

Hans arbete har sammantaget haft en mycket stor inverkan, både lokalt och internationellt, enligt Hans G Forsberg.

ESOF äger nästa gång rum i München den 15–19 juli 2006. Mer information finns på konferensens webbplats.

Cissi Askwall

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *