Barn om världen år 2024: superspeglar och tv-tapeter

TV-tapeter med klimatkänsla, superspeglar som känner av hälsotillståndet och miljövänliga sätt att färglägga naturen. Detta är bara några exempel på vinnande framtidsvisioner som klass 6B vid Råneskolan har tagit fram.

Eleverna i Råneå, drygt tre mil från Luleå, har vunnit en tävling öppen för alla Sveriges mellanstadieskolor om hur barn tänker sig framtiden och världen om 20 år.Image

– Det var roligt att jobba med framtiden – för ingen kan ju säga om vi har rätt eller fel, säger Anton Mattila Sjöblom, David Lindberg och Ludvig Carlsson, som utvecklat tredimensionella glasögon med inbyggd GPS, mp3, tv, kamera, radio, mobil m.m. – Vi har lärt oss att allting går, säger Oskar Bergqvist och Markus Hallman som byggt en flygande bil av träbitar och gamla datordelar.

Tävlingen arrangerades av projektet Barn ser på framtiden som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Vetenskapsrådet och KK-stiftelsen står bakom.

– Vi vill få barnen att utifrån sina egna idéer diskutera framtiden. Samtidigt kan vi förhoppningsvis öka barnens intresse för naturvetenskap, teknik och forskning. I ett bredare perspektiv finns också demokratifrågorna – vilket samhälle vill vi ha om tjugo år? Vad har vi för utmaningar och möjligheter? säger Björn Wolrath, ordförande för projektet.

Syftet med projektet är att stimulera barn att fundera framåt utifrån dagens teknik och vardagliga situationer. Hur kommer vi t.ex. att bo, äta och förflytta oss i framtiden? En lärarhandledning har utvecklats för att inspirera skolan att ta upp frågor om framtid och teknikutveckling.

Råneskolans klass 6B belönas med en resa till Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Vid invigningen av festivalen får klassen dessutom ta emot ett diplom av kronprinsessan Victoria.

Cissi Askwall


Lägg till en kommentar