DNA-ANALYSER, DNA-REGISTER OCH BIOBANKER

Konferensrapport

DNA-analyser, DNA-register och biobanker var temat för en populär- och tvärvetenskaplig konferens i Riksdagshuset den 14 oktober 2004. Konferensen anordnades av Gentekniknämnden tillsammans med BioteknikForum, Cancerfonden, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Institutet för Miljömedicin – Karolinska Institutet, Karolinska Institutet, Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl Vetenskapsakademien, Landstingsförbundet, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Sällskapet riksdagsmän och forskare, Science Generation, Socialstyrelsen, Wallenberg Consortium North, Vetenskap & Allmänhet och Vetenskapsrådet.

Konferensen inleddes med en vetenskapsteater om det fiktiva genteknikföretaget Genome på Island. Pjäsens innehåll i allt väsentligt och faktamässigt bygger på det faktiska genteknikföretaget DeCode på Island. Två debattpaneler med forskare, myndighetsrepresentanter och läkemedelsindustri fick under dagen besvara frågor från moderatorn Bengt Westerberg samt auditoriet. Frågor om fakta, visioner och etik belystes inom områdena DNA-analyser, DNA-register, biobanker och databaser med genetisk information.

Denna rapport är ett populärvetenskapligt referat från konferensen. Texten har skrivits av Sören Winge, journalist, Upsala Nya Tidning och Helena Andersson, Karolinska Institutet. Textens innehåll har faktagranskats och godkänts av deltagarna i paneldebatterna samt de personer i auditoriet som är återgivna i texten.


Kommentering är avstängd.