Forskningsinformation – bricka i tillväxtspelet?

Det är namnet på en nyligen utgiven rapport. Undertiteln ”Inledning till en diskussion om forskningsinformationens ekonomiska betydelse” redogör kort och koncist för innehållet.

Det är Nordisk Folkuniversitet, samarbetsorganisationen för folkuniversiteten i Sverige, Danmark och Norge samt den svenska sektionen inom Medborgar- och arbetarinstitutens förbund (maif-s) i Finland, som givit ut rapporten med stöd av Nordiska Ministerrådet. Författare är Olle ImageAlexandersson.

Rapporten kan läsas i sin helhet på VAs hemsida. Den som vill läsa rapporten i papperform kan köpa den för 10 kronor på Folkuniversitets hemsida. Följ länkarna nedan:

Forskningsinformation – bricka i tillväxtspelet? (pdf)

Köp rapporten: Folkuniversitetets böcker och skrifter


Lägg till en kommentar