VA presenterar fem nya rapporter

På VA-dagen som i år hölls på Dieselverkstaden i Nacka presenterade VA fem nya rapporter. På uppdrag av VA har TEMO undersökt både allmänhetens och forskares attityder kring vetenskap.

Resultaten visar bland annat att så mycket som 80 procent av svenskarna tycker att de senaste tio-tjugo årens vetenskapliga utveckling gjort livet bättre för vanliga människor och att nära hälften av de svenska forskarna anser att nationalekonomi inte är vetenImageskap! Samtliga fem rapporter finns tillgängliga på vår webbplats för alla som är intresserade.

Läs pressmeddelandet

Läs en sammanfattning av de nya rapporterna (pdf)

Rapporterna:

Vetenskapen i Samhället
– resultat från SOM-undersökningen 2002
VA Rapport 2003:1 (pdf)

VA-studier under luppen:
Synen på vetenskap 2002
– en analys
VA Rapport 2003:2 (pdf)

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003
VA Rapport 2003:3 (pdf)

Forskares syn på Vetenskap och Allmänhet
– intervjuundersökning 2003
VA Rapport 2003:4 (pdf)

Forskares syn på samtal med Allmänheten
– en fokusgruppsstudie
Delrapport
VA Rapport 2003:5 (pdf)

ImageIn English:

How Researchers View Public and Science, 2003
– interview survey
VA Report 2003:4 (pdf)


Lägg till en kommentar