Ungdomars syn på forskning

”Forskningresultat är neutrala men det finns bra och dåliga sätt att använda dem på”

VA har uppdragit åt Bi Puranen att genomföra djupintervjuer om ungdomars attityder och värderingar när det gäller vetenskap.

Rapport (Acrobat Reader)


Lägg till en kommentar