Sammanfattning av fyra genomförda studier

”Stort förtroende för forskning, parat med kritik mot svårbegriplighet och fartblindhet”

VA har undersökt vad människor, särskilt ungdomar, tycker om forskning och forskare, vad de anser är viktigt att ta reda på och tala om och vad forskarna tycker om samtal med lekmän. Nedan presenteras fyra av de fem hittills genomförda studierna.

Sammanfattning (Word-dokument)


Lägg till en kommentar