Pressmeddelande: VA-dagen.

Vid den första VA-dagen den 15 november presenterade vi fyra nya studier om allmänhetens inställning till forskningen.

Nio av tio svenskar har stort förtroende för forskning. Samtidigt finns en utbredd kritik mot svårbegriplighet och fartblinda forskare.

Läs pressmeddelandet


Lägg till en kommentar