Forskares syn på allmänheten

”Vi måste dela med oss av våra resultat på ett begripligt sätt”

VA har genomfört en kvalitativ studie av forskares uppfattningar om allmänhetens intressen, värderingar kring och förtroende för vetenskap, liksom forskares attityder till samtal med lekmän.

Rapport (pdf)


Lägg till en kommentar